punajb

ਵੇ ਜੱਟੀ ਇੰਨੀ ਮਾੜੀ ਵੀ ਹੈ ਨਈ ਜਿੰਨੀ ਤੂੰ ਕਮਲਿਆ
ਕਹਿਨਾ ਏ . .

… ਤੇ ਤੂੰ ਇੰਨਾ ਸ਼ਰੀਫ ਵੀ ਹੈ ਨੀ ਜਿੰਨਾ ਬਣ
ਦਾ ਰਹਿੰਨਾ ਏ .. ;-(    

ve jatti ehni maadi vi nai jini tu kamaleya kehna eh

te tu ehna shariff vi nai jina ban da rehna eh..