prosesjon

KARNEVAL

Februar er karnevalstid i Norge, og dermed tid for den kanskje mest fargerike og morsomste festen i barnehagen. Avdelingene lager rytme-instrumenter, går karnevals parade , og synger samba-sang. «Katta i sekken » henges opp og det synges verset “ Slå, slå katta ut av…..” 

       I MORGEN, FREDAG 5.FEBRUAR ER DET KARNEVAL PÅ STØA!!!

Barna på avd. Kirsebær har denne uken hatt karnevalsforberedelser.

Onsdag var det de tradisjonelle karnevalskattene som ble laget.


Hva sier Wikipedia om KARNEVAL?

“Karnevalet viser til ulike aktiviteter i perioden før inngangen til fastetiden, 40 dager før 1. påskedag. Karnevalet kan inneholde prosesjoner, maskerader, ball, musikk og fester innendørs og utendørs. Inngangen til karnevalperioden er vanligvis 11. november med opphold i romjulen, men det er ulikt hvor tydelig det markeres. Andre regner at karnevalsperioden begynner fra Hellig Tre Kongers dag. Høydepunktene legges til de to eller tre siste ukene før fasten, med store prosesjoner eller operaball på dagene før fastelaven. Avslutningen er alltid på fetetirsdag, med askeonsdag som den første dagen etter karnevalet.

Karnevalstradisjonen står sterkt i romersk-katolske sfære, men karneval feires også i ortodokse og protestantiske områder, med store geografiske variasjoner. Hovedskillet går på om det legges vekt på gateparadene eller på ball og maskerade, selv om elementer av utkledning og dans gjenfinnes i alle land som pleier tradisjonen. På grunn av tilhørigheten til påske og faste, er det ingen karneval i tradisjonell forstand i land som ikke har innført kristendommen.

Karnevalet er en folkelig fest som ikke har noen plass i liturgiske kalendrer eller kirkeårsliturgier, og kalles noen ganger for den femte årstid. Det er heller ikke del av fastetiden. Men dagene har antitetisk tilknytning til fastetiden ved sitt iboende budskap om den tilskyndende faste.

Karneval er et overskuddsfenomen, og ble av selvsagte årsaker ikke feiret under første og andre verdenskrig, under depresjonen i 1930-årene og så videre. Tradisjonen fikk en knekk i mange land, slik at en generasjon av mennesker i Paris og Roma ikke har feiret karneval. Karnevalet i Venezia ble først gjenopptatt i 1979.”