10

Evolution of the Xenomorph in the Alien franchise

  • Deacon (Prometheus)
  • Neomorph (Alien Covenant)
  • Protomorph (Alien Covenant)
  • Big Chap Xenomorph (Alien)
  • Xenomorph Warrior (Aliens)
  • Dog alien (Alien 3)
  • Xenomorph Warrior (Alien Resurrection)
  • Newborn Hybrid  (Alien Resurrection)
  • Xenomorph Warrior (Alien Vs Predator)
  • Predalien Hybrid (Alien Vs Predator Requiem)