priorities

tuổi trẻ có hai thứ nên ưu tiên: đó là đọc sách và đi du lịch.

.
Đừng quan tâm đến điện thoại, máy tính của mình và của bạn mình đời gì, đừng quan tâm đến bạn mình có gấu mà mình thì chưa. Điện thoại và gấu đều là vật ngoại thân. Còn những gì thu được từ sách và những chuyến đi, thì thuộc về mình. Và nó là cái vốn sẽ nở mãi ra theo thời gian, giúp các quyết định của bạn khác với người khác vào thời khắc quan trọng nhất. Và khi chúng ta có những thứ thuộc về chính ta, gấu đến rất đông.
.
Đọc sách và đi du lịch có thể tốn kém. Nhưng là sinh viên, hãy tận dụng tối đa lợi thế của triệu phú thời gian. Lên thư viện đọc hoặc mượn sách ở bất cứ nguồn nào (nhưng nhớ trả). Đi nhiều hơn dù ở khoảng cách ngắn, và thật tiết kiệm, như đi về quê các bạn cùng lớp. Học hỏi từ chính gia đình bạn ấy, vùng miền ấy. Vừa tình cảm vừa nhiều bài học. Du lịch không phải là đi nghỉ.

—  HIGHEST PRIORITY, status của DUC THANH 
THE GREAT TRAILER DEBATE

OF 2014: Is Stiles making out with Lydia or Malia on his bed?

OF 2016: Is Stiles saying “You’ll forget me” or “Don’t forget me” as he gazes intensely into the eyes of Lydia Martin, his soulmate, who gazes back with tears in her eyes as she declares passionately “I won’t”?

bonus: Is that a lipstick smudge on Stiles’s bottom lip or is the lighting just weird?

I was just talking to my sister about My Little Pony and I meant to say “Diamond Tiara” but I accidentally said “Yellow Diamond” instead, and… That would be a very different situation for the Cutie Mark Crusaders, wouldn’t it

I think it’s such bullshit using “I’m really busy” as an excuse for not being able to see someone. If someone is really that important to you and you really truly care for that person, then you can find a way to make time to be with them. It’s all about priorities. If you don’t see them as important, something you need to make time for, then they clearly ain’t shit to you.