pozadinu

Zaista je umeo - da učini da zaboravim na ostatak sveta. Navika da se toliko usredsredim na njega da se sve ostalo oko mene utopi u maglovitu pozadinu bila je moja slaba tačka.
— 

S. K. Stivens - Zavedena