poster: dilara

youtube

Sevgili Matematik Hocam namıdeğer Kontes F.Ç. ile 2 sene öncesine ait bir sözüm vardı. Eğer sorduğu olimpiyat sorusunu çözemezsem vedada tek başıma bu türküde oynayacaktım. Eğer ben çözebilirsem o tek başına tüm dönemin önünde oynayacaktı.
Soruyu yarısına kadar çözebilmiştim.
İkimiz karşılıklı oynadık.
Gözlerim yaşardı ama gülerek oynadık..

Burdan hocam Kontes F.Ç. ’ ye ve dönemdaşlarıma selam olsun.

Dilara

  arabisch “die, die dein Herz schmückt”

türkisch  “angenehm”, “gefällig”, “reizvoll”, 

griechisch “ein Herz voller Liebe”

iranisch “Allahs Liebling”

italienisch “innere Schönheit”

persisch “Die schönste im ganzen Land”

französisch “Die, die mein Herz erobert”

persisch “Die, die das Herz erfreut”

spanisch “Die nur einmal Liebt ”

kurdisch “Flammendes Herz”