populares:c

Tetaplah menjadi wanita yang tegar dan tak terkalahkan di hadapan mereka, namun di hadapanku, kau boleh bermanja-manja seperti kepada ibu.