polish-edition

Saezuru Tori wa Habatakanai Vol.1 available for pre-order in Poland

Saezuru Tori wa Habatakanai pre-order here

Polish edition is available from mangastore.pl. The price is 18 PLN (approx. 5,50 $), target date of shipping - 30th September 2014.

If any of you would like to add Polish edition to your hardcore fan collections, I think I might be able to afford to buy 2 to 3 books more and send it to you by post.

Q&A from the publisher Kotori (translation by me)

Czy wiadomo kiedy spodziewać się Saezuru Tori na półkach sklepowych ?? Is it known when can we expect Saezuru on the shop’s shelves?
Zapewne za jakieś 2-3 tygodnie, czyli na przełomie września i października. Probably in 2-3 weeks at the turn of September and October. Chyba zamierzacie przetłumaczyć tytuł “Saezuru Tori wa Habatakanai”? Nie potrafię tego wymówić i jeśli miałbym zapytać o to sprzedawcę, to nie wiem czy by mi się to udało, a on zrozumiał co ja do niego mówię… Are you going maybe to translate the title? I can’t pronounce it and if I were to ask the shop assistant, I don’t know if I could do it, and if he could he understand what I’m saying…
Tak, “Saezuru Tori wa Habatakanai” dostanie polski tytuł. Podamy go prezentując jednocześnie okładkę (czekamy na akcept strony japońskiej). Yes, Saezuru will get Polish title. We will announce it at the same time presenting the cover (we’re waiting for the Japanese side acceptance). Czy tom Saezuru Tori Habatakanai będzie dostępny w Empiku? Will Saezuru book be available in Empik store? Oczywiście Saezuru Tori wa Habatakanai będzie w Empikach. Of course, Saezuru will be in Empik stores. Kiedy podacie zapowiedzi na początek/ połowę 2015 roku? When will you give announcements for the beginning/half of year 2015? W drodze do nas są licencje na pięć nowych tytułów oraz na drugi tom Saezuru. Myślę, że w październiku będziemy zapowiadać nowe mangi. The licences for 5 new titles are on the way as well as for second book of Saezuru. I think that in October we will announce new mangas. Co do Saezuru, polska wersja okładki będzie bardziej podobna do japońskiej czy może zrobiliście bardziej “autorski” projekt, jak amerykanie? As for the Saezuru, will Polish version of the cover resemble Japanese one, or maybe you’ve made your own project like Americans did? Okładka jest bardzo zbliżona do japońskiego oryginału. The cover is close to Japanese original one.