polarisatie

Leerlingen in debat over polarisatie

Met het project ‘Polarisatie’ ontdekken leerlingen hoe vooroordelen kunnen leiden tot het uitsluiten van een hele groep. Ze leren dat het hele proces van polarisatie regelmatig voorkomt in onze maatschappij.

Aan de hand van digitaal lesmateriaal van Codename Future vormen ze zich er een beeld van en gaan erover in gesprek met hun klasgenoten, gesteund door de debat- en dialoogwijzer van het Forum voor Democratische Ontwikkeling (FDO).

Debatteren voor beginners
Debatteren is voor de meeste leerlingen zeker niet gemakkelijk. Desondanks had debatleider Farid Tabarki (onder andere bekend van MTV Coolpolitics) de leerlingen meteen te pakken met interessante stellingen.

Een docente van het Markland College omschrijft het als volgt: “In het begin vonden ze het wel gek, dat ze moesten gaan staan, als ze iets wilden zeggen. Maar, ze kwamen in het debat echt met argumenten en luisterden naar elkaar. Ik wist dat de leerlingen het konden, maar het is erg leuk om te merken, dat dat zo is.”

Positief verrast
Een docent van het Lauwers College in Kollum was positief verrast over de input van de leerlingen: “De openheid van het gesprek was bijzonder, waaruit bleek dat een flink deel van de groep leerlingen echt naar elkaar luisterde en bovendien eerlijk aangaf wanneer men het niet helemaal met elkaar eens was en dit met argumenten probeerde te verwoorden.”

Geslaagde projectdag
De opdrachten in het lesmateriaal spraken de leerlingen van het Lauwers College zeer aan. Ook op deze school beginnen ze wat onwennig aan de debatten, maar dat veranderde snel volgens de docent: “Gedurende de dag werden ze steeds enthousiaster en na de 1ste ronde sprongen de vonken er vanaf en werd er op  het scherpst van de snede gedebatteerd.
Er zaten een aantal talentjes bij. Kortom een geslaagde projectdag!”

BEKIJK HET LESMATERIAAL >>>