poeticme

Pieces To a Puzzle (Pt.2)

Pieces To a Puzzle (Pt.2)

If only we could turn back time.

Slipping silently inside our lives.

Dreaming bigger then ever before.

Rekindling flames forevermore.

A tingling burns inside my heart

I repeat in my mind, If only we knew.

I saw a picture of you today.

The look in your eyes, distant and pained.

Glazed over with a half-hearted smile.

Unfulfilled and for a while.

It hurts me deeply to see you this way.

Cant you…

View On WordPress

Gunita Ko, Aking Ama

Walong taon nang hindi nakakasama,

Sariwa pa sa aking alaala,

Ang paglisan ng mahal kong ama,

Na hindi ko alam kung kumusta na.

Isang linggo, ay sapat na, na aming pagkikita, kahit tila…

Marami pa siyang gustong ibalita,

Ngiti niyang nakaibsan na sa aking pangungulila,

Ni hindi ko na napansin ang aking pagluha.

Araw-araw ko siyang hinahanap,

Kung bakit siya lumisan, ‘yun ang 'di ko matanggap.

Ang mabuo muli kami, ang tangi kong pangarap,

Upang mapigilan na, aking pagpapanggap.

Sa harap ng iba, ako'y mukhang masaya,

Ngunit sa likod ng aking maskara, ako'y lubhang nagdurusa.

Pamilya kong kailanma'y imposible nang mabuo…

Kasabay ng aking mundong… unti-unting gumuguho. 

-Jessica Marie Laturnas


The first time I saw you, I knew you we’re the one,
Watching you play, brings me so much fun,
If I have to list your imperfections, there would be none,
In my small world, you are the dazzling sun.

The day I met you, was the best,
No, seriously, that was not a jest!
I guess not to look at you was the hardest test,
You just stood out among the rest!

I know that you don’t like me,
And i know i’m not your type,
But why can’t you see,
That you have a big part in my life?

It sucks, when it’s like this forever,
When will we see again each other?
I hope my love for you will not be over,
Even though I already knew…
….that we can’t be together…
—  Jessica Marie Laturnas , “We Can’t Be Together”