poblano

9

Vegan Sweet Potato Burger Round Up

Easy Sweet Potato Veggie Burgers with Avocado

Maple Pecan Sweet Potato Burgers

Spicy Black Bean, Sweet Potato & Quinoa Burger

Vegan Sweet Potato Tofu Burgers (GF)

Sweet Potato Quinoa Burgers (GF)

Black Eyed Sweet Potato Sliders

Sweet Potato Burger with Roasted Poblano (8 ingredients)

Sweet Potato Curry Burgers (GF)

Sweet Potato & Black Bean Burgers

9

Vegan Mexican Bowl Round Up

The Mexican Bowl

Slow Cooker Vegan Brown Rice Mexican Bowl with Black Beans, Bell Peppers & Poblano-Avocado Salsa (GF)

Easy Vegan Burrito Bowl (GF)

Black Bean Burrito Bowls with Lime & Cilantro

5-Step Vegan Protein Taco Bowl with Fiesta Rice & Beans

Quinoa Taco Bowls & Quick Guacamole

Vegan Taco Salad Bowls

Vegan Ground Beef Taco Bowl with Cilantro Scallion Lime Cauliflower Rice & Easy Fresh Salsa

Vegan Spaghetti Squash & Black Bean Mexican Bowl (GF)