po boy's

Shout out to all the girls with dark, thick,and/or prickly/coarse hair on their bodies.

Shout out to all the girls with hairy tummies, thighs, backs & booties.

Shout out to all the girls who have ever felt ugly for having hair on their bodies.

I feel ya and you’re all gorgeous, exquisite beings.

 Any person who is worth your love will love you for all of you. Even your hair. 

Czuję nowe wyzwania, zapasy mocy, ale jeszcze nie wiem, jak je uwolnić. Może to stanie się samoczynnie, a może będę potrzebować przewodnictwa z zewnątrz, żeby przedostać się na kolejną warstwę. Mam w sobie przekonanie, że wszystko powinno się wydarzyć w swoim czasie i że do wszystkiego, co cenne, trzeba dojść samemu.
—  Bela Komoszyńska