pitbul

youtube

Pitbull talking about Camila (go to 7:47min)