pirane

2

13 Şubat 1925'te Piran'da, İngilizlerin desteğiyle Türkiye Cumhuriyeti’ne ve devrimlere karşı isyan başlattı. Onlarca askerin hayatını kaybettiği isyan bastırıldıktan sonra, Şeyh Sait 29 Haziran 1925'te Diyarbakır'da idam edildi.