piesk

Kāpēc Jūs turpinat salīdzināt savas attiecības ar mūsu. Mēs bijām kopā pirms vēl iepazināmies. Es redzēju mūsu dzīvi pirms tā vēl sākās. Mēs augām kopā un joprojām augam. Mūsu ceļi ir šķērsoti krustām šķērsām, un tāpat tie sastapās un kļuva par vienu. Kāpēc Jūs salidzanāt savas jūtas ar manām? Es jūtu ciādāk! Man sirds pukst citā ritmā no Jums. Es redzu citas krāsas un smeju citus smieklus. Es jūtu citādāk pieskārienus un pārdzīvoju savādākas sāpes. Tad jautāšu Jums vēlreiz- kāpēc Jūs salīdznāt savas attiecības ar mūsu?