photo by soul & sense

“Hạnh phúc có khi chỉ mong manh như thế. Đó là được nghe một bài hát mình thích vang lên trên xe buýt. Rồi bạn nhận ra thay vì mình đau khổ, thay vì mình kiệt sức như mọi khi, bạn đang lẩm bẩm hát theo lời bài hát. Và có thể lắm, bạn còn thấy mình trên cửa kính xe - đang mỉm cười.“


{Sense and Soul
Photo by Matttux}