ph.128

Hạnh phúc là lúc mình buồn và mệt mỏi, luôn có người ở bên làm mọi chuyện để mình vui. Những câu chuyện hài, thậm chí cả những trò lố, việc gì cũng được, miễn là mình cười là được ^_^

<3 Hạnh phúc là 3 - Cuốn sách bạn không thể bỏ lỡ nếu muốn sống trọn vẹn hạnh phúc mỗi ngày.
Sách sắp phát hành trong thời gian tới.

OKAY SUPERCORP SHIPPERS BUCKLE UP

I was reading the latest issue of SciFiNow, which includes an interview with Ali Adler, the executive producer of Supergirl, about the show.
Just take a second to look at that article there.

Maggie Sawyer/Alex - a canon romantic relationship

Guardian and Winn - a canon platonic relationship

Lena/Kara

LENA/KARA

NOT LENA ‘AND’ KARA

LENA / KARA

GUYS