perrota

instagram

D.I.S.C.O. #UrielYekutiel #FIL #GDL #Perrota #Diva #NoLoSupero #QueMeHagaUnHijo (en Foro FIL)

Namalowany w 1874 roku obraz “Lekcja tańca” (lub “Klasa tańca”) to jedno z bardziej znanych dzieł wybitnego impresjonisty Edgara Degasa. Obraz przedstawiający lekcję tańca u Julesa Perrota robi niesamowite wrażenie, szczególnie jeśli weźmie się pod uwagę fakt, że Degas nie mógł oglądać tancerek podczas prób i musiał zadowolić się jedynie widokiem pustej sali. Wyobrażenia o wyglądzie lekcji czerpał z opowieści uczestników.