pendulum gif

FINALLY. I’ve been waiting for this beauty for months. When I first was introduced to my spirit guide and he gave me his name, Lunezra, I got curious and looked it up.. Lune is French for ‘moon’ and Ezra is Hebrew for 'helper.’ Freakin’ MOON HELPER. Then I asked him what would be the best way to communicate with him and I kept hearing 'pendulum,’ so I knew then that’s what I had to get…but what kind?? Then it hit me: MOONSTONE. So here she is, my gorgeous moonstone pendulum directly from India. I am in love and I can’t wait to get to know Lunezra more!

тιмє ιѕ α ναℓυαвℓє тнιиg

ωαт¢н ιт fℓу ву αѕ тнє ρєи∂υℓυм ѕωιиgѕ

ωαт¢н ιт ¢συит ∂σωи t͎͕͖̟o͕͈̩͎̫ ͔̘̞̥̖ͅthe̟͈̖ ̫̘eṇd̳ ̻̺̰̼o̦f͇͔͈̣͈̞̟ ͍̻̬̯̼̯̻t͇h̬̲̬̺̦͇e̼͉̩̤ ̘͙̪͎̹̞͔d̘̜̺͓a͈͖y̬̤̺͓̭̞̻

T̟͕̰̥̗͚h̩̫͚̭̯̺e̻̫̗ ͇̱͈̦̪c̖̠̳̥̝l̲̹͍o̪͙͖͇ck̺̪̜̬̜͚ t̝͔̤̜̰̬͇i͉̤c̺̫͖͕̗ḳ̘s̞̬̹̯ ̩̹͕l̩͇i̥̻̝̩̰ͅf̫͎̙̤̟̫̭e͇͕̮̪ ̝̤̜̣aw͎͕̫̻̱̱̦a͖͕̰̰͓y.͕̘̺̻.̰.͇̳̬͕̰


I̺̥͓̖̼̜̟ ̤ͅt̹͇ ̻̘ș̝̳ͅ ̝̤̤̝
̳̻͚̖

̳͈̯̞s͍̯͖̼̙̥̻ ̠̙o̮͙ ͓͚̥
͔
̙̠
u̘ ͕͎͎̘̲n ͎̬̦̩ͅr̘͖͕͈̫̰̘ ̮̱̜͇e̩̳͈̬ ̯̫̙a̰͖͕̭̰ ̞̲̲̦̺l̺̻ ͕̱.͎̳̟̪͉̼ ͓͔͍.̟͈̟̰͍ ͍.͕