parametrik

Parametrik ve Parametrik Olmayan İstatistiksel Analizler

“Parametrik olmayan analizler parametrik analizlerin kullanılamadığı durumlarda kullanılmaktadır. Parametrik olmayan testler bir sıralama ve sınıflandırma testidir. Normal dağılıma uymayan durumlarda parametrik testler kullanılamaz ve bunların yerine parametrik olmayan testler mevcuttur. Hemen her parametrik testin karşılığı olarak parametrik olmayan testler mevcuttur. Çoğu çalışmada parametrik olmayan testlerin parametrik testlerle birlikte kullanıldığı görülmektedir. Parametrik olmayana analizlerle ilgili taranan makale sayısı yeterli olarak değerlendirilmese de taranan makaleler, en azından parametrik olmayan analizlerin nasıl ve nerede kullanıldıkları hakkında bilgi verme ve yol gösterme işlevi gösterecektir.”

The Nightstalkers - Parametrik mp3 music

Parametrik mp3 download

External image

DOWNLOAD

The Nightstalkers album:

  • Artist - Parametrik mp3
  • Album - The Nightstalkers mp3
  • Year - 2009
  • Genre- Trance

Tracks:

  • Ultravisions (Original Mix)
  • Dinamita (Original Mix)
  • Luck The Mounster (Original Mix)
  • The Nightstalkers (Original Mix)

Download The Nightstalkers

info. usluge. Parametrik est une structure compose de techniciens spcialiss en sonorisation live ou studio , clairage et machinerie scnique.. Parametrik Free listening, concerts, stats, & pictures at. zaposlenje. Parametrik > Accueil - Techniciens son et lumire, clairage. poetna. Parametrik CAD/CAM PARAMETRIK’S forte is CAD/CAM/CAE & PDM/PLM training as well as Design, Developement & Recruitment. Parametrik Makina, her trl fikstr, tertibat, aparat, kalp ve zel makinenin tasarm ve imalat konularnda otomotiv sektrne hizmet vermektedir.. Parametrik Solusi Integrasi is a Solutions Provider of Product Lifecycle Management (PLM) that enable global large and small manufacturers to develop and deliver. Parametrik PARAMETRIK. Parametrik Makina - Fikstr, Kalp, Tertibat ve Makine. Parametrik FX Parametrik FX, Drafting and Design, located in Nampa, Idaho understands that visualization plays a crucial role in selling your project. o nama. Discover more music, concerts, videos, and pictures with the. People who like Parametrik also like subDevil, Mania-X, yata garasu. PARAMETRIK PARAMETRIK PARAMETRIK enginering - Your success is our mission! en. Parametrik Solusi Integrasi - A Solutions Provider of Product

Chaid Analizi(Chi-squared Automatic Interaction Detection)

CHAID Analizi; bir popülasyonu, bağımlı değişkendeki varyasyonu bölümler içi minimum, bölümler arası maksimum olacak şekilde farklı alt gruplara veya bölümlere tekrarlı olarak parçalayan bir tekniktir. Orijinal olarak değişkenlerdeki etkileşimi veya kombinasyonları bulan bir teknik olarak geliştirilmiştir 

CHAID Analizinin pratikte en çok tercih edilen ağaç diyagramı olmasının gerekçeleri arasında; geniş örneklemlerden yararlanma yeteneğinden dolayı potansiyel olarak çok güvenilir tahminler sunması, bağımsız değişkenlerdeki kayıp gözlemleri tahmin edebilmesi, modelin gerçek yapısal formunda belirlenen varsayımları dikkate almadığı için ikili (binary) ve multinominal lojistik regresyon modellerine alternatif bir parametrik olmayan ağaç diyagramı olarak kullanılabilmesi sayılabilir (Doğan & Özdamar, 2003). 

CHAID (Chi-squared Automatic Interaction Detection): Bağımlı değişken nominal, kategorik, ordinal kategorik veya sürekli, bağımsız değişkenler ise sürekli, kategorik veya nominal kategorik olduğunda uygulanabilen yaklaşım.

Yalnızca bağımsız değikenler arasındaki karmaşık ilişkileri değerlendiren bir teknik değil aynı zamanda modelleme sonuçları basit olarak yorumlanabilen ağaç diyagramları biçiminde gösteren bir tekniktir.

Uygun bir istatistiksel kriter kullanılırsa, sonuçlandırılan modelden şansa bağlı olmaksızın çok güçlü sonuçlar elde edilmesini sağlar.

Bir ağaç yapılandırma yöntemi olarak varsayımları olmadığı için, sıralı en küçük kareler (Ordinary Least Square, OLS) regresyonuna alternatif bir modelleme salar. OLS’nin varsayımlarını dikkate almaksızın güvenilir tahminler temin ederek sürekli bir bağımlı değişken için regresyon ağacı oluşturur.

Modelin gerçek yapısal formunda belirlenen varsayımları dikkate almadığı için ikili (binary) ve multinominal lojistik regresyon modellerine alternatif bir parametrik olmayan ağaç diyagramı olarak kullanılabilir.

Geniş örnek büyüklüklerinden yararlanma yeteneğinden dolayı potansiyel olarak çok güvenilir tahminler sunar, bağımsız değikenlerdeki kayıp gözlemleri tahmin edebilir.


Spss Modeler programında Chaid analizi yer almaktadır.(Programda target kısmına bağımlı değişken seçilir,predictors kısmına bağımsız değişkenler seçilir.)


Chaid analizi değişkenleri parçalar ve bir ağaç oluşturur.Ağacın yorumlanması kolay olduğu için oldukça kullanışlıdır.Herhangi bir varsayımının olmamasıda avantaj sağlar.

Chaid analizi çoklu ağaç yapısı sağlar.Sürekli ve kategorik veriler analize dahil edilebilmektedir.

Chaid analizi ki-kare test istatistiğini kullanır.