pamintang durog

ANO BA ANG PAMINTA???

Paminta = Uri nang tao na naglilihim ng tunay niyang pagkatao. O klosetang bakla.

May dalawang uri ng paminta. Ang BUO at ang DUROG

Pamintang BUO = Ito ay mga klosetang bakla na mahusay na naitatago ang pagkatao. Sila ay nagdadamit panlalaki. Umaastang lalaki. At puro lalaki ang kaibigan. Pupwede rin namang tawaging ganito ang isang baklang umaamin na bakla siya ngunit macho lang talaga siyang kumilos.

Pamintang DUROG = Ito ay mga klosetang bakla na nasa loob ng isang klosetang gawa sa salamin. Sila na lamang ang hindi nakakaalam na bakla sila. Nagdadamit din sila ng panlalaki ngunit kapag nagsalita na, o gumalaw, ay teh! Alam na. Sila ang mga taong kung tatanungin mo kung sila ay bakla, todo-todo ang kanilang pagtanggi. NOTE: Hindi ginagamit ang terminolohiyang ito sa baklang nagdadamit ng lalaki ngunit medyo - todong malambot kumilos at umaamin na sila ay baklurr.

Etimolohiya:
Ang salitang paminta ay galing sa salitang ingles-tagalog na pa-men na ang ibig sabihin ay “umasta na parang lalaki”. Nang lumaon ito ay naging pa-min marahil na masmadali itong bigkasin. At ngayon ito ay opisyal na PAMINTA. :D