pamfilya

Büyük İskender'le Dünya Turu-Pamfilya'dan Pisidya'ya

Kendi zamanındaki dünyanın, yarısını fetheden İskender, hep güneşin doğduğu yere doğru ilerledi çünkü batıda bir şey yoktu. Doğudan doğan güneşe doğru doymak bilmez bir iştahla koştu ama genç yaşta ayrıldı dünyadan. İzlediği rotayı takip edip bir de biz gidelim ta Hindistan’a kadar. İyi yolculuklar…

Ocak 333: Phaselis’te bulunduğu sırada Pergeliler İskender’le bağlantı kurar. O da komutanları ile kıyı şeridini izleyerek Perge’ye gelir.

 

Ocak 333: Perge’den Aspendos’a ilerleyen İskender, yolda karşılaştığı Aspendoslu elçilerle bir anlaşmaya varır. Aspendos, kentte bir Makedon birliği konuşlanmazsa direniş göstermeden teslim olacak ve İskender’e Pers Kralı’na gönderilen miktarda at ile 50 talent altını (bir talent=30,2 Kg.) vergi olarak verecektir. Böylece İskender, Aspendos’a girmeden Side’ye doğru devam eder.

Ocak 333: Side, karada ve deniz tarafında güçlü surlara sahip olmasına rağmen herhangi bir savaşa girmeden Büyük İskender’e teslim olur.

Şubat 333: Sillyon İskender’e teslim olmayınca kuşatılır. Paralı askerlerden de destek alan kent iyi bir savunma gösterir. Bu arada Aspendosluların anlaşmayı bozduğu haberi gelir. Sillyon’un alınmasında stratejik bir yarar görmeyen İskender, kuşatmadan vazgeçerek yeniden Aspendos’a yönelir. Aspendos kuşatılır ve ağır bir antlaşma imzalayarak teslim olur. Vergi olarak 4000 atın yanında 50 talent altın 100 talente çıkar. Kentin ileri gelenlerinden bazıları rehin edilir. Kentte artık bir Makedon Birliği ile İskender’in atayacağı bir vali bulunacaktır. İskender, Frigya’ya gitmek üzere Perge’ye geri döner.

 

 

Şubat 333: Pamfilya’yı fetheden İskender buradan Frigya’ya yürümek istiyordu. Ve kendine rota olarak Pisidya’nın dağlık bir geçidini (Yenice Geçidi) seçmişti. Ancak özgürlüklerinden taviz vermeyen Pisidyalılar İskender’i fazlasıyla uğraştıracaktır. Oysa daha kolay başka yollar da vardı. İskender’in neden böyle yaptığı hala tartışma konusudur. Kimi tarihçilere göre onu bu yanlış yola yönlendiren, Termessosluların yağma ve talanından bıkan Pergelilerdir. Kimi tarihçiler de bunu Termessos ile arası açık olan Selgelilerin yanlış rehberliğine yorar.

Termessosluların savunduğu dağlık geçidi bir türlü aşamayan İskender öfkelenir. Nihayetinde geçidin kontrolünü sağlayınca, Termessos kentini kuşatır. Termessoslular, kendilerine Solymi diyen Anadolu kökenli bir halktır. İskender, bir kartal yuvasına benzettiği kenti alamayacağını anlar ve kuşatmayı kaldırır.

 

Şubat 333: Termessos’u alamayan İskender, Burdur yoluna yönelir ve önüne çıkan Pisidya kentlerine egemenliğini dayatıp vergi anlaşmaları yaparak ilerler. Ariassos, bu kentlerden biridir.

 

Mart 333: Pisidya’da ilerleyen İskender, Sagalassos’a geldiğinde, kent İskender’in egemenliğini ve anlaşmayı kabul etmez. O güne kadar da hiç işgal görmeyen kent bunun üstüne ayrıca Termessos’tan da cesaret almıştır. Ayrıca diğer Pisidya kentlerinden gönüllü kuvvetler de gelmiştir. Ancak Termessos’tan dolayı zaten öfkeli olan İskender’in falanksları karşısında Sagalassos ağır bir yenilgi alır.

 

Mart 333: İskender, Kelainai’ye geldiğinde Frigya topraklarına da girmiş oluyordu. Kelainai, Pers soylu ve krallarının yazlık sayfiye kentiydi. Satrap Atizyen, kaçınca, kent de İskender’e teslim oldu.