p:tk

vimeo

The Killers Live from Abbey Road aka the best thing ever

Bất chấp yêu, cố chấp yêu. Rốt cuộc cả hai nhận ra ai cũng có cuộc sống riêng của mình. Có phải tình yêu chưa đủ lớn nên không thể đánh đổi lấy hạnh phúc?

throwback to “grown ass man throwing shit at me. grown. grown. he’s fully grown. now he’s kissing his girlfriend. fully grown ass man throwing shit at me. it’s pathetic. at least he’s owning up to it. do you wanna come up here? can you sing? i feel sorry for your girlfriend” BRANDON SAVAGE FLOWERS