over fjell og gjennom torner

youtube

Over Fjell Og Gjennom Torner from Darkthrone’s unholy masterpiece
Transilvanian Hunger(1994)

fuck every black metal fan that doesnt like these guys.