otp: yemin

Boş Yemin Etmek

Yahya bana Malik'ten, Hişam bin Urve'den, babasından anlattı, müminlerin annesi Hazreti Aişe şöyle derdi:

Boş yemin, insanın: ‘Hayır vallahi, evet vallahi, demesidir.’ derdi.

▪️ Malik dedi ki: Bu hususta duyduklarımın en güzeli şudur: Boş yemin kişinin kesin zannı ile yemin edip de sonra da öyle olmayandır.

[İmam Malik, Muvatta 1056]

Zeybek Yemini
 • zeybek: bu koca dağların sahibi kim?
 • kızanlar: erimiz!
 • zeybek: yiğidi kim?
 • kızanlar: efemiz!
 • zeybek: yiğit kime derler?
 • kızanlar: sözünde durana, efesiyle ölene!
 • zeybek: korkak kime derler?
 • kızanlar: sözünden dönüp, aman diyene!
 • zeybek: insan dünyaya niçin gelir?
 • kızanlar: ölmek için!
 • zeybek: doğup da ölmekten kuşkulanan bebeler?
 • kızanlar: dertlenip, hortlamaya...
 • zeybek: varyemezlere acımak mı, dayak mı haktır?
 • kızanlar: dayak haktır!
 • zeybek: susuz derelerde kavak biter mi?
 • kızanlar: bitmez!
 • zeybek: bitkisiz diyarlarda duman tüter mi?
 • kızanlar: tütmez!
 • zeybek: adem kuşağına bel bağlanır mı?
 • kızanlar: bağlanırsa ağlanır!
 • zeybek: yiğitlerde ne yoktur?
 • kızanlar: merhamet yoktur.
 • zeybek: korkaklar zeytini nerde döver?
 • kızanlar: ağaç dibekte!
 • zeybek: yiğitler yağı nerde kavurur?
 • kızanlar: zalim göbeğinde!
 • zeybek: şeytan'a bel bağlanır mı?
 • kızanlar: yardımcımızdır bağlanır!
 • zeybek: sözünden dönen kahpe bacının öz kızanı olsun mu?
 • kızanlar: olsun!
 • zeybek: şu dualı yatağan böğrüne batsın mı?
 • kızanlar: batsın!
 • zeybek: doğru söylediğine nasuh tövbesi olsun mu?
 • kızanlar: olsun!
 • Kızanlıktan zeybekliğe geçiş, özel bir törenle gerçekleşir. Zeybek kültüründe kutsal sayılan tehnel ağacına (defne) sapladıkları bir yatağan (büyük bıçak pala) önünde yemin edilir. Bu yemine zeybek yemini denilir. Kızanlar bu yeminin ardından yatağanın altından üç kez geçerek, zeybekliğe ilk adımı atarlar. (Burada ilgine olan apollon ile peri kızı defnenin mitolojik öyküsünü bilirlermiş gibi, bu ağaca kutsal saymalarıdır. batı anadolu'da, halk arasında bu ağaca 'ölüm ağacı' denir ve bu ağacın yetiştiği dağlara da, 'ölüm dağı' adı verilir).