otoman

“SACRIFICE” OF OTTOMAN SULTAN
 In the first day morning of the muslim festival of sacrifices (Eid al Adha), while the Sultan returns to the seraglio from celebrations, after he gets off the state carriage (if before times from the horse) seven animals are sacrificed with ceremony. After the Sultan steps the steppingstone,the chamberlain of treasury who is waiting ready there, steps forward and shows the ornamented booklet of sacrifice prayer to the Sultan and a servant reads it. And right after, the chamberlain also shows three ornamented, silvery velvet scabbared knives and his excellency takes one of them and gives to the servants dutied to sacrifice the animals. After that the Sultan returns to his seraglio room without witnessing sacrifice ceremony and cutting and the meat from the sacrifices are given out to public.
 
OSMANLI PADİŞAHININ “KURBAN"I
 Kurban bayramlarında padişah için bayramın birinci günü sabahı, hünkârın merasimden saraya dönüşü sırasında arabadan (daha önceleri ise attan) inişinden sonra merasim ile 7 kurban kesilirdi. Padişahın binek taşına inmesini takiben orada bulunan hazine kethüdası ilerleyerek yanında getirdiği süslü kitabeli kurban duasını hünkâra gösterdikten sonra bir memura verip okutur, daha sonra Kethüda Bey sanatkârların yaptığı gümüşlü kadife mahfazalı üç süslü bıçak getirerek padişaha gösterir ve hünkâr bu bıçaklardan birini alarak kurbanların kesilmesine memur edilen kimseye uzatırdı. Kurbanın kesiliş anında orada bulunmayan Padişah dairesine geçer ve bu esnada kurbanlar kesilip dağıtımı yapılırdı.