other:m

Jeszcze trochę czekaj, jeszcze trochę. Ja też nie jestem szczęśliwy.
—  Marek Hłasko w liście do Agnieszki Osieckiej, 7 grudnia 1958r.