oroqen

Shaman kvinne fra Mergen Oroqen med rammetromme og kostyme.. Shaman woman from Mergen Oroqen Manchuria, North East China. See photos in comment (saamiblog tarafından)
Shaman kvinne fra Mergen Oroqen med rammetromme og kostyme.. Shaman woman from Mergen Oroqen Manchuria, North East China. See photos in comment

Photo by Bin im Garten, 2011.

This Shaman have cowrie shells on the collar, bronze mirroros and bells, rings and metal to strenghten health and defence. She has helper spirits which she can call on and induce trance.

Denne sjamanen har skjell på kragen, bronse speil og bronse bjeller, har metallfelter og rasle ringer for sterk helse og forsvar. Sjamanen kan kalle på sine hjelpende ånder og induserer trance, hjelper ånder fugl og reinsdyr (cap), perler slør over pannen og øynene i etnologisk museum