originalno

Movie score (soundtrack)

Od detinjstva slušam i skupljam muziku iz filmova, najviše originalno pisanu za film. Kad nisam mogla da nađem CD izdanje, onda sam direktno sa VHS traka skidala odabrane teme, čak iako su neke trajale samo po desetak sekundi. Imala sam sreću da nadjem, 1998. i 2000. u Solunu, diskove sa muzikom iz mojih omiljenih filmova. Ovde ću staviti samo nekoliko tema bez kojih ne mogu da živim i dan danas.…

View On WordPress