oppe:ttby

vine

when yo man tryna protect yo weave but his dumbass forgets it’s rainin

Kapag ang lalaki…

  • Kapag ang lalaki ay inaalagan ka ng ganyan.
  • Kapag pinapahalagahan ka niya through actions.
  • Kapag kinukulit ka niya.
  • Kapag binabantayan ka niya.
  • Kapag sinasabihan ka niya lagi ng “mag-iingat ka.”
  • Kapag pinaparamdam niya sa’yong nag-iisa ka lang sa buhay niya.
  • Kapag hindi niya hinahayaang masaktan ka.
  • Kapag lagi ka niyang inaalala.
  • Kapag lagi ka niyang iniintindi. 

Kapag lahat ng ‘yan ginawa niya sa’yo.. Totoong mahal ka niyan, totoong ayaw ka niyang mapunta sa iba, totoong gusto niya sa kanya ka lang. Totoo lahat kaya dapat maging masaya ka kasi napakaswerte mo sa lalaking ginagawa lahat ng ‘kapag’ na ‘yan.