onkel ho

Præpositioner/Forholdsord

The following words are prepositions in danish:

i;
in (ex. “in England” = i England")
inside (ex. “inside London” = “inde i London”)
at (ex. “he is at school” = “han er i skolen”)

på;
on (ex. “on the ground/floor/wall/ceiling/coast/beach/chair/table” = “på jorden/gulvet/væggen/loftet/kysten/stranden/stolen/bordet”)
at (ex. “he is at the school” = “han er på skolen”)

til;
to (ex. “tied to a post” = “bundet til en pæl”)
for (ex. “here is a letter for you” = “her er et brev til dig”)

fra;
from (ex. “it is from him” = “det er fra ham”)
off (ex. “keep your fingers off that book!” = “hold dine fingre fra den bog!”)
out of (ex. “like something out of Hemingway” = “ligesom noget fra Hemingway”)

over;
over (ex. “hold an umbrella over your head” = “hold en paraply over dit hoved”)
above (ex. “the stars above us” = “stjernerne er over os”)
beyond (ex. “far beyond his expectations” = langt over hans forventninger")
across (ex. “walk across the lawn” = “går over plænen”)

under;
under (ex. “under the bed” = “under sengen”)
underneath (ex. “it’s underneath one’s jacket” = “den er under ens jakke”)
below (ex. “below the level of the sea” = “under havet overflade)
during ( ex. “during my stay in London” = “under mit ophold i London)

ved;
at (ex. "at the next station” = “ved den næste station”)
by (ex. “sit by the fire” = “sidde ved ilden”)
on (ex. “their house is right on the sea” = “deres hus er lige ved havet”)

for;
for (ex. “I will do it for you” = “jeg vil gøre det for dig” or “it was a pleasure for me” = “det var en fornøjelse for mig”)
of (ex. “the goal of his journey” = “målet for hans rejse”)
to (ex. “he was like a father to me” = “han var som en far for mig”)
on (ex. “he shut the door on me” = “han lukker døren for mig”)
from (ex. “they hid it from me” = “de gemte det for mig”)
before (ex. “she held her hand before her eyes” = “hun holdt sine hænder for sine øjne”)
in favor of (ex. “I am in favour of organic farming” = “jeg er for økologisk landbrug”)

efter;
after ( ex. “she followed on after” = “hun fulgte efter”)
afterwards (ex. “shortly afterwards” = “kort efter”)
later (ex. “three days later” = “tre dage efter”)

om;
round (ex. “it is just round the corner” = “det er lige om hjørnet”)
about (ex. “with a sash about her waist” = “med et skærf om hendes liv”)
of (ex. “what are you talking of?” = “hvad snakker du om?”)
on (ex. “a book on gardening” = “en bog om havebrug”)
a (ex. “once a month” = “en gang om måneden”)
in (ex. “in the evening” = “om aftenen”)

med;
with (ex. “he said it with a smile” = “han sagde det med et smil”)
by (ex. “divide by five” = “dividere med fem”)
on (ex. “he was not on the train” = “han var ikke med toget”)
in (ex. “he said it in a friendly voice” = “han sagde det med en venlig stemme”)
of (ex. “a week of snow” = “en uge med sne”)
including (ex. “there’ll be ten of us, including your brother and sister” = “der vil være ti af os, med din bror og søster”)

af;
of (ex. “the best of his three novels” = “de bedste af hans tre romaner” or “a product of good quality” = “et produkt af god kvalitet” or “a wall of clay” = “en væg af ler” or “an outburst of joy” = “et udbrud af glæde”)
by (ex. “we were surrounded by friends” = “vi var omringet af venner”)
off (ex. “she fell off her bike” = “hun faldt af sin cykel”)
out of (ex. “he did it out of jealousy” = “han gjorde det af jealousi”)
from (ex. “I don’t play to win, but from an interest in the game” = “jeg spiller ikke for at vinde, men af en interesse for spillet” or “her eyes were red from crying” = “hendes øjne var røde af at græde”)
with (ex. “our boots were grey with dust” = “vores støvler var grå af støv”)
on (ex. “they got high on cocaine” = “de blev høje af kokain”)
for (ex. “that’s not bad at all for a beginner” = “det var ikke dårligt overhovedet af en begynder”)

ad;
by (ex. “by that road” = “hen ad vejen” or “laugh at” = “grine ad”)
at (ex. “come in at the door” = “kom ind ad døren”)
by (ex. “enter by the door” = “gå ind ad døren”)
through (ex. “come in through the door” = “kom ind ad døren”)

hos;
with (ex. “I am staying with friends” = “jeg opholder mig hos venner”)
at (ex. “I lived at my uncle’s” = “jeg boede hos min onkel”)
from (ex. “the book is obtainable from all booksellers” = “bogen er opnåelig hos alle bodhandlere”)
by (ex. “come and sit by me” = “kom og sid hos mig”)
on, about (ex. “I had no money on/about me” = “jeg havde ingen penge hos mig”)
in (ex. “anaemia is more common in women” = “anæmi er mere normalt hos kvinder”)

gennem;
through (ex. “I am going through” = “jeg går igennem”)

mod;
against (ex. “manuals is obtainable against payment” = “manualer er opnåelige mod betaling”)
on (ex. “the terrorists attacks on the US on September 11, 2001” = “terroristerne angriber mod USA den 11 September, 2001”)
opposite (ex. “in the opposite direction” = “i den modsatte retning”)
to (ex. “our son-in-law is good to our daughter and their two children” = “vores svigersøn er god mid vores datter og deres to børn”)
pointing towards , facing , to , towards , at (ex. “the town is pointing towards the mountains” = “byen er rettet mod bjergene”)

bag;
behind (ex. “it is behind me” = “den er bag ved mig”)

foran;
in front of (ex. “the car was parked in front of the house” = “bilen var parkeret foran huset”)
before (ex. “the food was set before her” = “maden var sat foran hende”)
ahead of (ex. “he got ahead of the others” = “han kom foran de andre”)
op on (ex. “they are 10 points up on of the others” = “de er 10 point foran de andre”)

forbi;
past, by (ex. “they ran past/by” = “de lov forbi”)
over (ex. “the rain is over” = “regnen er forbi”)
at an end (ex. “the war was at an end” = “krigen var forbi”)
finished (ex. “the war was over but not finished” = “krigen var ovre men ikke forbi”)

før;
earlier (ex. “I’ll get up earlier tomorrow” = “jeg vil stå op før i morgen”)
before (ex. “I have been here before” = “jeg har været her før”)
earlier [on] (ex. “as I said earlier” = “som jeg sagde før”)
just now (ex. “but you said just now that …” = “men du sagde lige før at …”)
formerly (ex. “formerly he worked for another firm” = “før arbejdede han for et andet firma”)
used to (ex. “he used to work for another firm” = “han arbejdede før for et andet firma”)

inden;
before (ex. “before April the first” = “inden den første april”)
by (ex. “you must be here by Monday” = “du må være her inden mandag”)
within (ex. “within an hour” = “inden en time”)

langs;
along (ex. “we walk along the road” = “vi går langs vejen”)

mellem;
between (ex. “we are between the cars” = “vi er mellem bilerne”)

omkring;
about, round, around (ex. “the world about/around us” = “verden er omkring os” or “we sit round the table” = “vi sidder omkring bordet”)

uden;
without (ex. “without his help” = “uden hans hjælp”)


These were the prepositions! I hope this was understandable and useful!