omposition

youtube

Queen Love of My Life (by QueenLover14)

last Tuesday, habang nasa biyahe ako papuntang school, napakinggan ko itong specific song na ito sa radyo, napakinig ako ng masinsin, at humanga sa composition ng music. hindi ko akalaing queen din pala ang artist ng kantang ito. napakagaling lang talaga.