oliver mosset

Çünkü resim bir oyundur, çünkü resim kompozisyon kurallarının (bilerek ya da bilmeyerek) uygulanmasıdır, çünkü resim hareketin dondurulmasıdır, çünkü resim imgelem için bir sıçrama tahtasıdır, çünkü resim ruhsal illüstrasyondur, çünkü resim haklılıktır, çünkü resim bir amaca hizmet eder, çünkü resim yapmak çiçeklere, kadınlara, erotizme, günlük ortama, sanata, Dadaizm’e, psikanalize ve Vietnam’daki savaşa estetik değer vermektir. Biz ressam değiliz.
—  Daniel Buren, Oliver Mosset, Michel Parmentier, Niele Toroni