old tube radios

“Philips 461A Arioso”, Czechoslovakia (1937/38)

The warining in Czech says:

Pamatuj,  že poslouchání zahraničního rozhlasu je zakázáno a trestá se káznicí nebo i smrtí.
Remember, that listening to a foreign broadcast is forbidden and is punishable by imprisonment or even death.

Museum in Hořice na Šumavě, Czech Republic.
Source: Wikimedia