old kodak film

flickr

 by Black Cat Alex

Chúng ta sẽ có ngày, hoặc rất nhiều ngày, nhìn cuộc đời của người ta mà ước đó là đời mình. Nhưng có sống đời người ta được đâu mà biết người ta đã phải trải qua những gì.

Dạo này mệt, kiểu mệt có ngủ cũng không cứu vãn nổi.