okami disc

Wep'keer (Piano & Japanese Classical Mix)
Masami Ueda & Mika Matsuura
Wep'keer (Piano & Japanese Classical Mix)

Tracks: 

Wep’keer - Mika Matsuura - Okami Piano Arrange

Uepeker I - Masami Ueda - Okami Original Soundtrack (Disc 4)

Uepeker II - Masami Ueda - Okami Original Soundtrack (Disc 4)

Here’s my attempt at an Okami Mashup.