oc:-Bucovina

10

The Last Jews of Radauti, Romania, 1974-76. Photographs by Laurence Salzmann.

In the late 1930s, 8,000 Jews lived in Radauti, a small town in the Bukovina region of Romania. They were shopkeepers and tradesmen-shoemakers, barbers, hat makers, tailors, jewelers-a vital community spanning several generations. Six thousand Romanian Jews perished during World War II; some died in concentration camps in Transnistria, but most did not survive the initial hardships of deportation. At the end of the war, a few returned, only to find their homes gone and the life they had known swept away. The Last Jews of Radauti makes a powerfully enduring statement about a vanishing culture by illuminating the lives of the small number of Eastern European Jews who survived the Holocaust and went home. For a closer look at the Jewish community of Radauti, watch a 10 minute clip of Salzmann’s Songs of Radauti here.

youtube

Bucovină, plai cu flori, unde sunt ai tăi feciori?

Manastirea Sucevita, jud. Suceava, Romania.

Tradiţia aşează pe valea râului Suceviţa, între dealuri, o biserică din lemn şi o schivnicie de pe la începutul veacului al XVI-lea. Legenda spune ca, mai târziu, pentru răscumpărarea a cine ştie căror păcate, o femeie a adus cu carul ei tras de bivoli, timp de treizeci de ani, piatra necesară actualei construcţii. Documentar, mănăstirea este atestată la 1586 ca rezultat al iniţiativei mitropolitului Gheorghe Movilă.

Monumentul este în realitate ctitorie comună a familiilor Movileştilor (mari boieri, cărturari şi chiar domnitori ai Moldovei şi Ţării Româneşti, sec. XVI-XVII). Construit în stilul arhitecturii moldoveneşti - îmbinare de elemente de artă bizantină şi gotică, la care se adaugă elemente de arhitectură ale vechilor biserici de lemn din Moldova, edificiul, de mari proporţii, păstrează planul trilobat şi stilul statornicit în epoca lui Ştefan cel Mare, cu pridvorul închis