o nay

2

Mario: Do you want to eat lunch now, Uncle?
Uncle: Ah, okay.
Satoko: Mario, you shouldn’t ask such a direct question like that to an elder.
Mario: Excuse me… Is it possible that someone in a room like this one might say that eating lunch at a time such as this would be good?
Satoko: Are you making fun of me?
Mario: I don’t know. Probably.

Rōmaji:
Mario: Ojisan, ima, hiru gohan taberu?
Ojisan: Ā, sōda ne.
Satoko: Mario, toshiue ni son'nani chokusetsutekina shitsumon o surubekide wa nai yo.
Mario: Sumimasen. Ko no yōna heya de, kono yōna taimingu de darekaga hiru gohan o taberu no ga yoidarou to iu kanōsei ga arimasu ka.
Satoko: Watashi o hiyakashite ka?
Mario: Wakarimasen. Tabun.