nu-eta

youtube

Engineering: The Challenge of the Future, a film produced in 1968 by Eta Kappa Nu to encourage high school students to undertake careers in engineering.

youtube

SAI doing the end performance for our mockcital

Lockhart (Fed): Η αμερικανική οικονομία θα "ανεβάσει ταχύτητα" το β’ τρίμηνο

Lockhart (Fed): Η αμερικανική οικονομία θα “ανεβάσει ταχύτητα” το β’ τρίμηνο

Την εκτίμησή του ότι η αμερικανική οικονομία θα ανακάμψει το δεύτερο τρίμηνο του έτους, εξέφρασε την Τετάρτη ο πρόεδρος της Federal Reserve της Ατλάντα, Dennis Lockhart, ενώ χαρακτήρισε εφικτή την αύξηση των επιτοκίων από την ομοσπονδιακή τράπεζα το διάστημα Ιουνίου – Σεπτεμβρίου.

View On WordPress

contoh makalah basa sunda tentang gotong royong

Makalah tentang gotong royong

KECAP PANGANTEUR

Puji syukur nu nulis panjatkeun ka kahadirat Allah SWT. Yen nu nulis tos ngabereskeun ieu tugas Basa Sunda.
Dina panyusunan ieu, henteu sakedik tahanan anu nu nulis sanghareupan. Tapi nu nulis nyadar yen kalancaran dina panyusunan ieu henteu sejen berkat bantuan, dorongan sarta bimbingan ti kolot, ku kituna hahalang-hahalang anu nu nulis sanghareupan katungkulan. Ku alatan eta nu nulis ngedalkeun hatur nuhun ka:

  • Ibu guru widang studi Basa Sunda anu tos masihan pancen, patunjuk, ku kituna nu nulis termotivasi sarta ngaabereskeun tugas ieu.
  • Kolot anu geus turut mantuan, ngabimbing sarta nungkulan sagala rupa kasulitan ku kituna tugas ieu rengse.

Mugi materi ieu tiasa masihan mangpaat sarta jadi sumbangan pamikiran pikeun pihak anu merlukeun, hususna pikeun nu nulis ku kituna tujuan anu diharepkeun bisa kahontal, Amin
Hapunten bilih aya kalepatan dina panulisan, nu nulis nyadar yen tugas ieu masih langkung tina kata sempurna.
Hatur nuhun..


BAB 1

BUBUKA

A.Kasang Tukang
  Dina kahirupan di masyarakat tangtos bae sok ngalakukeun beberesih di lingkungan masyarakat. Urang sararea atawa sadaya masyarakat pasti sok ngalakukeun di lingkungan masyarakat. Nyaeta :

  1. Gotong royong
  2. Ngayakeun  kagiatan karang taruna
  3. Ngajaga kabersihan di lingkungan masyarakat

Tina conto di luhur kagiatan anu kitu teh kaasup kana ngajaga jeung ngariksa di lingkungan masyarakat.
Jadi masyarakat teh kudu daek ngalakukeun beberesih di lingkungan masyarakatna.

B. Tujuan
Maksad tina tujuan beberesih lingkungan masyarakat teh, pikeun nganyahokeun supados masyarakat teh daek ngajaga jeung ngabersihan lingkungan di sakitarna jeung supados lingkunganna bararesih katambih arendah. Jadi tangtos bae masyarakat bakal baretaheun lamun ninggal kaayaan di masyarakat urang bareresih.

BAB 2

EUSI

A.GOTONG ROYONG
Gotong royong teh nyaeta silih bantu anus ok di lakukeun ku masyarakat Indonesia. Gotong royong the ayeuna mah tos jarang di lakukeun di masyarakat. Padahal gotong royong teh ciri kahirupan  di masyarakat Indonesia, komo deui di jawa barat biasana mah sok aya nu gotong royong ayeuna mah asa jarang ninggal nu gotong royong teh. Arurang teh tong hilap, arurang bias wae merdeka ku gotong royong jadi urang salaku masyarakat Indonesia kudu ngabudayakeun nu namina gotong royong.
Contona: arurang gotong royong dina nyieun pasilitas umum, misalna nyieun wc umum jeung nieun pasilitas lainna.
Tapi gotong royong teh tong di salah gunakeun, misalna gotong royong tawuran, tapi gotong royong nu kudu ku urang sadaya di lakukeun mah dina ngajaga kabersihan. Da lamun urang teu gotong royong dina kabersihan lingkungan mah tangtos moal bersih-bersih jeung percuma moal ka jaga eta nu kudu jadi conto teun urang kudu silih bantu jeung silih asih kasararea teh da moal aya jalma anu bias hirup sorangan.

B. NGAYAKEUN KAGIATAN KARANG TARUNA
Kagiatan karang taruna salah sawios kagiatan karang taruna nu ngalibatkeun warga. Tiasa oge ku cara opsih, nu hartosna oprasi bersih di lingkungan. Salajeungna ngajagi kaendahan lingkungan sareng kabersihan di lingkungan urang sadaya. Kagiatan – kagiatan nu di laksakeun ku karang taruna di tambih ku warga masyarakat, kabersihan sarta kaendahan lingkungan urang kajaga sareng karawat. Di samping eta oge henteu fokus teuing kana kagiatan opsih, tapi kagiatan katambihan ku cara bakti sosial nu salah sawiosna sambil ngabagi-bagi sembako kanggo warga masyarakat anu kirang mampu.
Alhamdullillah kagiatan-kagiatan tiasa kalaksanakeun, kuayana acara ngajagi lingkungan anu kedah leres-leres ku urang sadayana di jagi kaendahan sareng kabersihannana. Janteun ayana kagiatan karang taruna teh lingkungan urang teh katinggalna bararesih, nyaman, karawat sareng di sabudeureun lingkungan urang sadaya teh teu aya runtah enggoning teu balala. Ku sabab ayana kagiatan karang taruna, di lingkungan masyarakat urang sadaya teh janten teu aya nu mariceun runtah dimana wae warga masyarakat ogr tangtu bareutaheun. Ngajaga kabersihan lingkungan masyarakat teh wajib di lakukeun  ku urang sadaya, ku sabab ngajaga kabersihan teh ageung manfaatna.
Jadi pami teu aya kagiatan karang taruna, lingkungan masyarakat teh moal bersih sareng endah, warga teh moal bareutaheun, ku sabab halamannana kalalotor sareng barala pinuh ku runtah. Lamun aya kagiatan karang taruna mah lingkungan masyarakat teh jadi bararesih.

C. NGAJAGA KABERSIHAN DI LINGKUNGAN MASYARAKAT
Lingkungan nyaeta sandaran urang pikeun urang sadayana. Sabab urang kudu usaha kangge nyalametkeun lingkungan tina karusakan sapertos nu ayeuna tos kajadian. Urang kudu nerapkeun etika lingkungan sareng aktivitas sapopoe nu aya di bumi, di lingkungan sakitar atawa di lingkungan sakola.
Etika lingkungan kuduna di wujudkeun ku tingkah laku urang dina kahirupan sapopoe. Ayana eta di perlukeun kasadaran lingkungan kangge ngajaga kalestarian.
Tah ayeuna cara ngajaga kabersihan di lingkungan masyarakat the wajib di lakukeun ku urang sadayana, ku margi ngajaga kabersihan the ageung manfaatna.
Supados lingkungan urang bareresih kudu bias dijaga eta lingkungan. Kumaha ngajaga kabersihan teh? Urang kudu bias apik kana runtah-runtah anu geus teu di anggo. Tah lamun tos teu aya runtah di lingkungan urang katingalina beresih sareng endah, ku urang jeung ku masyarakat oge pasti eta katinggalna the meni endah.
Tah pasti urang-urang keneh  anu ningalina ngeunah jeung ka sorot ku batur oge alus, tah cenah mereun dilingkungan si anu mah meni ngareunaheun ka tinggalna teh, lingkungan nana the meni bararesih tur arendah jeung meni dijaga pisan kabersihanna teh. Jadi ningalina teh meni ku bararesih ninggalna oge .
Tah ayeuna mah hayu urang the urang gotong royong tina masalah ngajaga lingkungan. Masyarakat the kedah sasarengan gotong royong da lain keur urang sadayana keneh. Teras pami lingkungan urang tos bararesih mah ayeuna urang tambihan ku tutuwuhan supados lingkungan urang tambah sejuk jeung seger.
Hal eta nu di sababkeun tutuwuhan ngalakukeun  fotosintesis unggal tengah poe, fotosintesis ngahasilkeun oksigen seger anu biasa di hirup ku urang sadayana. Salain bararesih jeung sejuk, halaman lingkungan urang jadi asli teras awak urang oge jadi sehat sabab ngahirupan udara anu bersih.

BAB 3
PANUTUP
A.Kacindekan
Kacindekan dina bahasan tadi nyaeta ngajaga jeung ngariksa kabersihan. Ngajaga jeung ngariksa kabersihan nyaeta ngamumule lingkungan hirup anu di lakukeun dina kagiatan gotong royong, ngayakeun kagiatan karang taruna, jeung ngajaga kabersihan di lingkungan masyarakat.
Kagiatan anu di luhur eta teh kaasup kana ngamumule kabersihan anu kudu di lakukeun ku sadaya masyarakat. Supados di lingkungan sakitar urang jadi bersih dina sagala kokotor. Contona runtah jeung sajabina. Supados lingkungan bersih the urang kudu daek ngamumule kabersihan lingkungan.
Da ka endahan jeung ka bersihan mah tergantung kana kabiasaan urang sadaya, da hirup sehat mah enakna lain keur batur hungkul tapi keur urang.

B. Saran
Kanggo kasadayana ngajaga kabersihan the nyeta di kawitan dina anu alit heula nyeuta henteu miceun runtah dimana wae. Teras saranna mah miceun runtah teh kedah kana tempatna.

Η αγωνία εκατοντάδων χιλιάδων μαθητών “απέναντι” στην προχειρότητα του Υπουργείου Παιδείας

Η αγωνία εκατοντάδων χιλιάδων μαθητών “απέναντι” στην προχειρότητα του Υπουργείου Παιδείας

Originally posted on Παιδείας Εγκώμιον:

Konstantin-Ivan-Gorbatov_Village-russe-au-printemps

Του Νίκου Τσούλια

Η αδιαφορία που επιδεικνύει η νέα ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας απέναντι στα προβλήματα της εκπαίδευσης έχει καταδειχτεί από τις πρώτες ημέρες της θητείας της. Κανένα ουσιαστικό ιδεολογικό στίγμα, καμιά πολιτική πρόταση, κανένα σχέδιο για την εκπαίδευση δεν υπάρχει. Το μόνο…

View On WordPress

Ο "τελικός" του Παναθηναϊκού με την Αλμπα

Ο “τελικός” του Παναθηναϊκού με την Αλμπα

Παιχνίδι… ζωής και πρόκρισης είναι αυτό του Παναθηναϊκού με την Άλμπα Βερολίνου την Πέμπτη (2/4). Δεν το αρνείται ο Ντούσκο Ιβάνοβιτς και αναφέρει τι χρειάζεται το “τριφύλλι”, ώστε να πάρει τη νίκη.

View On WordPress

Ο Κρισάντους πριν από την ΑΕΚ- Το "κολαστήριο" της Τουρκίας

Ο Κρισάντους πριν από την ΑΕΚ- Το “κολαστήριο” της Τουρκίας

Η καθυστέρηση -μέχρι να βρει δίχτυα με τη φανέλα της ΑΕΚ- δεν φόβισε τον Μακόλεϊ Κρισάντους… Ηξερε ότι το γκολ θα ερχόταν . Αλλωστε αισθανόταν πια καλά και είχε λυτρωθεί από “την κόλαση της Τουρκίας”.

View On WordPress

Το ΔΝΤ προειδοποιεί για τα "κόκκινα" δάνεια των ΜμΕ στην Ευρώπη

Το ΔΝΤ προειδοποιεί για τα “κόκκινα” δάνεια των ΜμΕ στην Ευρώπη

Συστημικό το πρόβλημα στην Ελλάδα, απειλεί την χρηματοπιστωτική σταθερότητα.

View On WordPress