nordkalk

vimeo

Help protecting the Ojnare Forest by signing the petition!

https://signby.me/se/gor-ojnareskogen-till-natura- 

Nu gäller det

Vi har hört att Nordkalk och Mellanskog kommer återuppta skövlingsarbetet i nästa vecka, troligtvis med start på tisdag. Därför välkomnar vi alla som bryr sig om skogen, vattnet och framtiden att komma på tisdag och vara med hela dagen för att protestera och stoppa dem. Ta med grannar, vänner, barn, mormor, djur och picknick-korg. Alla är välkomna att delta på det sätt som de vill! Men eftersom vi inte vet säkert vad som händer och när är det bra att stanna i skogen ett tag eller vara redo att komma ut till skogen om det behövs.

Vi ses i Anna-Gretas Hage kl 07.00 på tisdag. Sväng av väg 148 vid Rute kyrka mot Fleringe, efter en bit ligger hagen på höger sida vägen, vid avverkningen för transportbandet.

Ps. Lägret i Bunn finns fortfarande och om ni inte vill sova i tält finns möjlighet att bo i hus i grannskapet. Mejla ojnareskogen (at) gmail.com


This is it

We have heard that Nordkalk and Mellanskog will continue to clearcut the Ojnare forest starting tuesday next week. Therefore we welcome everybody who cares about the forest, the water and the future to come on tuesday to protest and stop them. Bring neighbors, friends, kids, grandma, animals and pick nick. Everyone is free to participate in their own way. Because we don’t know what will happen and when next week, it is good to stay in the forest a while or be on standby if something happens.

See you in Anna-Gretas’ pasture 07.00 am on tuesday. Turn off road 148 towards Fleringe at Rute church, after a while the area where they already cut down forest is revealed, turn right.

Ps. The camp in Bunn is still going, but if you don’t want to sleep in a tent there are houses in the surrounding area where you can sleep. Email: ojnareskogen (at) gmail.com

Källor: Ojnareskogen skyddas

Regeringen kommer i dag att besluta att Ojnareskogen på norra Gotland skyddas som ett Natura 2000-område. Samtidigt presenteras ett jobbpaket för Gotland, rapporterar P4 Gotland i Sveriges Radio med hänvisning till källor.

Om Ojnareskogen naturskyddas innebär det att företaget Nordkalks planer på storskalig kalkutvinning sannolikt stoppas.

— Vi har också nåtts av rykten om att det kommer ett beslut i dag, men det är inget vi fått bekräftat. Hur det blir för oss beror på hur beslutet ser ut, det kan bli på olika sätt, säger Eva Feldt, kommunikationschef på Nordkalk till TT.

Nordkalk hoppas på en kompromiss, förklarar hon, där både ett Natura 2000-området kan inrättas och viss kalkbrytning kan ske.

— Det område som föreslagits som Natura 2000-område är 10 000 hektar stort. Den planerade kalktäkten är 170 hektar. Vi ser att det finns stora möjligheter att göra Natura 2000-område och undanta kalkindustrin, säger Eva Feldt.

Nordkalk har hotat med skadeståndskrav om det planerade kalkbrottet inte blir av.


Källa: HD.se

via Blogger http://bit.ly/1MWPp1B
Inte bara Nordkalk...

När gamla damer, ungdomar, barnfamiljer och andra sätter sig framför avverkningsmaskinerna så är det inte bara Mellanskog och Nordkalk de motsätter sig. Det kanske verkade märkligt när 70 poliser kom ut i skogen för att underlätta förödelsen av människors och andra varelsers livsmiljö, men så länge samhället kräver så mycket “resurser” kommer polisen att hjälpa till. När vi går ut i skogen och stoppar arbetet för Nordkalk så motsätter vi oss indirekt Sveriges metallindustri, betongindustri, kärnkraftsbyggen, vapenindustri och det moderna sättet att leva. De nya motorvägarna regeringen vill bygga, som Förbifart Stockholm, behöver betong som måste komma någonstans ifrån. Det kan vara Ojnareskogens kalksten eller något annat områdes kalk. De turister som motsätter sig kalkbrytning på Gotland men inte har något emot “utvecklingsprojekt” som Förbifart Stockholm har missat en viktig del av analysen. Någon annan i något annat land ska gärna få ta skiten, bara inte vi drabbas här. Ett annat exempel på det är de som vill ha kärnkraft men motsätter sig att de vidriga urangruvorna öppnas i Sverige. Anledningen till att det kommer 70 poliser och att det här området ses som riksintresse är att staten kräver att få sina resurser och de tänker använda det våld som krävs för att få sin vilja igenom. Det är inte bara Nordkalk, det är hela det moderna komplexet.

”Regeringen får inte fatta beslut om Ojnareskogen”

Regeringen får inte fatta något beslut om att utpeka Bungetäkten som ett Natura 2000-område. Ett sådant beslut skulle innebära att regeringen gör sig skyldig till en inblandning i en rättsprocess i direkt strid med de regler som finns, skriver advokaterna Axel Calissendorff och Felicia Winberg, ombud för Nordkalk AB.

3

Awástammen är den mest hotade i världen just nu enligt organisationen Survival International och borde verkligen få leva kvar i sin skog utan att behöva bli civiliserade och överge hela sin kultur. Idag hade vi en liten demonstration för Awáfolket i Amazonas som hotas av regnskogsskövlingen. 

På bilden står vi framför Ojnaremyr som, om det blir kalkbrott i skogen, skulle förstöras. Runt om i världen kämpar folk i samma kamp för att rädda sin miljö de lever i och av. Produktionen prioriteras högst och då stryker allt annat med. Det får inte fortsätta längre. 

Vi har alla gemensamt ett ansvar att stoppa dem som förstör vårt vatten, våra skogar och hav. Vi får inte köpa deras argument att vi oundvikligen är destruktiva för jorden och därför bara kan försöka göra så liten skada vi kan på individnivå (källsortering i all ära men det stoppar inte Nordkalk). Vi kan tillsammans hjälpas åt att stoppa storföretagen och krigsherrarna som tjänar massivt med pengar på att exploatera oss och det vilda. 

Folk har levt utan att förstöra sitt landskap i hundratusentals år, på tio tusen år har den nu dominerande kulturen nästan förgiftat allt och utrotat alla andra kulturer, vi kan inte döda dom sista som lever utan att förstöra sin omgivning. Kanske borde vi lära av dem? 


Unik Gotlandskog räddas sannolikt av Regeringen - Nordkalk förlorar 10-årig strid mot naturvänner

Unik Gotlandskog räddas sannolikt av Regeringen – Nordkalk förlorar 10-årig strid mot naturvänner

DEBATT. Regeringen vill att den hotade Ojnareskogen på Gotland räddas och klassificeras som ett Natura 2000-område. DN skriver att Miljöpartiet fått med sig Socialdemokraterna på att ge naturområdet på norra Gotland fullt skydd. Det betyder i så fall att en 10-årig strid är över och Nordkalk förlorar mot naturvännerna. “Enligt flera källor som DN har talat med är ärendet färdigberett på klimat-…

View On WordPress