noble engineer

‘Projektowanym odbiorcą utworu był przedstawiciel warstwy oświeconej, który mógłby wpłynąć na zmianę sytuacji na wsi: szlachetny inżynier, obywatel ziemski, przemysłowiec filantrop.’


'The proposed recipient of the novel was the representative of the educated class, which could alter the situation in the country: noble engineer, earthly citizen, industrialist, philanthropist.’


I think it is about Tony Stark …
It must be Tony Stark!

'Szkice węglem’ ('Charcoal sketches’) Henryk Sienkiewicz’s short novel is written for Tony Stark!

Tony Stark and Sienkiewicz. Nice.