no hqs ): ):

6

Hyper Projection Engeki Haikyuu - Summer of Progress
(Fall 2017)

Fukurodani Cast List

Bokuto Koutarou - Yoshimoto Kouki
Akaashi Keiji - Yuuki Kousei
Konoha Akinori - Higashi Takumi
Washio Tatsuki - Miyake Jun
Sarukui Yamato - Matsunami Yuuki
Komi Haruki - Takane Masaki

Hyper Projection Engeki Haikyuu - Summer of Progress
(Fall 2017)

Touring in

Tokyo (Tokyo Dome City Hall)
Sep 8 - Sep 10
Osaka (Miel Parque Hall)
Sep 15 - Sep 18
Hyogo (Amagasaki Cultural Center Hall)
Sep 22 - Sep 24
Miyagi (Tagajo Cultural Center Hall)
Sep 29 - Oct 1
Fukuoka (Kurume City Plaza Hall)
Oct 14 - Oct 15
Tokyo (Tokyo Dome City Hall)
Oct 20 - Oct 29

Cast Lists (with visuals)

Karasuno Cast List Pt. I (x)
Karasuno Cast List Pt. II (x)
Nekoma Cast List (x)
Fukurodani Cast List (x