nivois

Kurs iz WordPress-a u Novom Sadu

U toku je kurs iz WordPress-a koji  se održava u Hub&Coworking prostoru Apolo u Novom Sadu.


Polaznici mogu da da se opredele za jedan od tri nivoa, to jest moći će da se prijave za jedan od tri kursa u zavisnosti od toga koliko žele da nauče; da li su to osnove, unapređenje znanja ili najintenzivnija obuka iz WP-a.

Nivoi su:


  • Basic 1 je za početnike koji žele da se upoznaju sa radom u WordPress-u i obuhvata osam časova. Cena za ovaj nivo je 99 evra.
  • Advanced 1 je odličan za one koji već imaju neka znanja iz ove oblasti, a žele da ih poboljšaju i znaju više. A1 obuhvata 16 časova WP obuke i košta 199 evra.
  • Advanced 2 je najviši nivo i i na njemu je obuka najintenzivnija. Najnapredniji nivo obuhvata 32 časa od sat i po vremena i košta 299 evra.

Predavanja biti dva do tri puta nedeljno i to u zavisnosti od mogućnosti polaznika.


Na kursu će predavati ljudi stručni iz te oblasti. Aleksandar Cocek, jedan od predavača, vlasnik je IT agencije Eemagine i ima veliko iskustvo u izradi sajtova u WP-u. Drugi predavač će biti i Siniša Komlenić, čija je firma ThemesKingdom koja se bavi izradom i prodajom Wordpress tema za tržište.


Preporučujemo da se prijavite; Wordpress je jedna od najefikasnijih i najboljih platformi za pravljenje sajtova, a veštine i znanje rada u WordPress-u su uvek traženi. Sve što treba da znate možete brzo da naučite kroz predavanja, ali i kroz praktične radove kojih će biti na pretek.


Svoje ideje ćete dići na viši nivo i time sebi obezbeđujete rad na novim projektima. WordPress je lagan za korišćenje i učenje, besplatan je (što je veliki plus), a obezbedjuje bezbednost i sigrnost vašeg sajta. U suštini, uložite što više truda da naučite rad u WordPress-u jer je pohađanje ovog kursa i znanje koje dobijate višestruko isplativo.

Više informacija o kursu i formular za prijavu možete pronaći na sajtu wpku.rs

Mesta su ograničena, požurite!

Vanjski dug BiH iznosi 8 milijardi KM: Pogledajte kome sve naša država duguje novac (GRAFIKON)

Javni ili državni dug jedne zemlje čine iznosi koje je država pozajmljivala kako bi finansirala budžetske deficite. Do budžetskog deficita dolazi kada su državni rashodi veći od državnih prihoda što se finansira pozajmljivanjima ili ostvarenim suficitom. U slučaju BiH, budžetski suficit skoro da je nepoznanica i skoro svi nivoi vlasti u svojim budžetima imaju već ukalkulisane stavke za novac koji bi trebao stići od međunarodnih kreditora.

Javnost u BiH je često zbunjena i informacijama o javnom dugu države. Na jednoj strani se nalaze kreditori kao što su MMF i ostale međunarodne finansijske institucije, a na drugoj strani država prodaje vrijednosne papire. Ovdje se ustvari radi o podjeli javnog duga na vanjski dug koji je nastao pozajmljivanjem od MMF-a, Svjetske banke, Evropske investicione banke, stranih država i niza drugih stranih kreditora. Istovremeno, unutrašnji javni dug se najčešće odnosi na prodaju vrijednosnih papira uz obavezu otplaćivanja kamata kroz određenih broj godina, a na kraju obično i otplatu glavnice.

Dodatna složenost stanja javnog duga BiH se odnosi i na podjelu na tzv. “stari dug” i na “novi dug”. Stari dug se odnosi na ukupan vanjski dug vlade BiH nastao prije 2.4.1992. godine i koji je BiH preuzela kao naslijeđene međunarodne obaveze koje su reprogramirane u pregovorima sa stranim povjeriocima. Dug nastao poslije 14.12.1995. godine se odnosi na kredite koji su ugovoreni i povučeni od BiH kao suverenog zajmoprimca što uključuje i kredite izravno ugovorene od strane entiteta.

Trenutno je vanjski javni dug BiH dosegao iznos od 8,05 milijardi KM od čega se 1,61 milijarda KM odnosi na stari dug a 6,44 milijarde KM su novi dug. U nastavku pogledajte tabelu koju je portal Faktor pripremio na osnovu podataka dobijenih od Ministarstva finansija i trezora BiH a u kojoj su predstavljeni iznosi trenutnog stanja javnog vanjskog duga po svim međunarodnim kreditorima.

Read at http://faktor.ba/vanjski-dug-bih-iznosi-8-milijardi-km-pogledajte-kome-sve-nasa-drzava-duguje-novac-foto/