nion

youtube

Have some old shit from me haha~ 2014-2016

All Rights to ©~Right Owners

Δυστυχώς

Ναι , κάθομαι στις 1 το πρωί να γράφω για έναν άνθρωπο που δεν είχα την ευκαιρία να γνωρίσω.
Διότι , δυστυχώς , αυτή είναι η αληθεια. Όχι πως δεν έχουμε μιλήσει και πότε … αλλά έτσι νιώθω.
Δυστυχώς,δεν πρόλαβες να μου ανοιχτεις ,να μοιραστείς τους φόβους σου μαζί μου ,να νοιαστεις για εμένα και να νιώσεις για εμενα .
Νιωθω ,όμως αδικημένος από αυτή σου την συμπεριφορά.
Εδωσες την θερμή σου ευκαιρία να σε γνωρίσω και στην τελική μου την αρπάξες από τα χερια.
Γιατί, ήσουν ένας περαστικός που με έκανε να νιώσω ο ευατος μου στις τόσες λίγες συζητήσεις μας ,με έκανες να σκέφτομαι τα πράγματα διαφορετικά , από μια διαφορετική οπτική γωνία που ποτέ δεν θα μπορούσα να φανταστώ.
Και εσύ .. Εσυ με τα κάστανα σου μάτια με άκουγες με τόση προσοχή δημιουργόντας μου τόσα συναισθήματα.
Ίσως… ίσως ,όμως, να μην ήταν αμοιβαία τα αισθήματα.
Διότι εσύ με ξεγραψες στην τελικη.
Εσύ με εδιωξες σιγά σιγά από την ζωή σου που δεν πρόλαβα να μπω.
Και το πιο δυστηχές από όλα ;
Ήσουν ο μόνος άνθρωπος που με έκανε να νιώσω τόσο διαφορετικός…Τόσο ελεύθερος.

anonymous asked:

(Saracstic Ask) How to develop each function?

How to develop Se

To fully experience that rush of living in the moment, you must jump off a cliff. Don’t have the guts? Well, you obviously don’t, since you don’t have enough Se. You may also train yourself by riding a rollercoaster repeatedly until you cannot remember who you were or feel anything anymore. The only thing you will be able to experience is the appreciation of this moment. Beautiful, isn’t it?

How to develop Si

This one is quite easy. Just go take those SAT vocab practice tests for fun. Here’s a link: https://www.vocabtest.com/ If you can memorize everything, your Si is at the top of the game!

How to develop Ne

Get high.

How to develop Ni

One cannot “develop” psychic abilities, one can only be born with it. Just go find a fortune teller, or a crazy INFJ.

How to develop Te

Model from the best. Remember that bully from your elementary school? Yes, you remember them, don’t you? Strong Te has that lasting effect on you. Pretend to be like them and go boss people around. Your Te will go through the roof in no time.

How to develop Ti

To have a fully developed Ti, you need the following items:

  • 20 of the most frustrating chain puzzles you can find
  • 5000 piece jigsaw puzzle (the whole thing must be the same plain color)

Solve them, take them apart, put them back together again 10 times, and you will be able to solve anything the world throws at you from then on.

How to develop Fe

Put on a “free hugs” T-shirt and go stand at the busiest mall in the city for 5 hours per day for 1 month. You’ll learn to absolutely, unconditionally, wholeheartedly, devotedly be in love with people (no sarcasms intended), just like Fe-doms.

How to develop Fi

You must learn to FEEL! And express that FEEL! - Go watch 100 movies that make you cry. Here are some examples:

  • The Notebook
  • ET
  • Grave of the Fireflies
  • A Walk to Remember
  • P.S. I Love You
  • Marley & Me
  • Toy Story 3
  • Inside Out

Good luck,

-eilamona
[ Get MBTI Sarcastic Functions on a mug, shirt, or tote bag ]

(I am not responsible for anything that happens to you should you choose to follow my advice).

[ send sarcastic asks | previous sarcastic answers ]

a truth so loud

ao3

my remix for week 4 of @thinkoutsidethelovesquare​!!!! it’s been a super awesome month, so thank you to everyone who participated! i was actually so excited to do this and i had so much fun~

i remixed and i’m ready to be found by @adrisin​!! definitely make sure you check out the original fic! thank you to @megatraven​ for beta-ing <3

enjoy!


Adrien tries to plaster a smile on his face as he shuts the car door— trying not to slam it no matter how frustrated he is, because all it will get him is a lecture about behavior and attitude after school, and if there’s anything he’s not in the mood for, it’s that.

He waves at Nathalie with his plaster smile, feeling no more disappointed than usual when she doesn’t wave back, and spins on his heel to face the school. Anxiety weighs down on him like an anchor, one that holds him back for a moment even after the first bell has rang.

He skids into the classroom, seconds after the bell has stopped ringing.

Keep reading

Hamon : Manuel, c'est ridicule ! Associons nous et finissons cette campagne ensemble !

Valls : Le lion ne s'associe pas avec le cafard !

Hamon : Qu… quoi ?

Valls (mimant) : Heu… un… un lion… ne s'associe pas… ben avec le cafard !

Hamon : Non parce que je me disais un nion il n'a pas de pl… placard ! Je me disais c'est n'importe quoi quand même! (rires)

Valls : Non c'est pas ça.

3

Name: Raza

Species: Demon

Sex: M

Age: 1000

Alignment: Evil

Occupation: Prince

Eyes: Red

Hair: None

Skin: Black

Notable Aliases: Son of Synder, Heir to the Lord of Ashes, The Shadow Prince

Weapons & Gear:
Two handed sword

Obsidian Armor

Abilities:
Soul Corruption: Allows the Raza to control or destroy someone’s soul

Void Slice:
Energy is gathered and is amplified and released through the blade when Swung

Void Shield:
Raza can create inpenetrable  shields made of Void energy which can be used for attacking or defending

Void Beam:
Raza’s ultimate attack the Void Beam compresses massive amounts of energy into a devastating beam capable of leveling anything in its wake. Raza is limited to using The Void Beam 4 times in fight so he must use it sparinglyCharacter Biography:
The oldest son of The Lord of Ashes, Raza strives to prove himself as a great warrior and show his father he is capable of becoming the next Lord of Ashes. As children Raza and his younger brother Nion and his younger sister Oshi would battle each other an a attempt of proving their strength against one another

Celtic tree months

Birch Moon: December 24- January 20

-Rebirth and Regeneration 

-Celtic name: Beth, pronounced beh 

-Associated with Creativity, Fertility,  Healing and Protection. 

Rowan Moon: January 21- February 17

-Perform initiations 

-Celtic name: Luis, pronounced loush

-Associated with Brighid, (Celtic goddess of hearth and home), astral travel, personal power and success. 

Ash Moon: February 18- March 17

-Inner self 

-Celtic name: Nion, pronounced knee-un 

- Associated with ocean rituals, magic potency, prophetic dreams, and spiritual journeys.

Alder Moon: March 18- April 14

-Bridge between heaven and earth

-Celtic nam: Fearn, pronounced Fairin

-Associated with spiritual decisions, magic related to prophecy and divination, and getting in touch with your own intuitive processes.

Willow Moon: April 15- May 12

-Willow wards away danger

- Celtic name: Saille, pronounced Sahl-yeh 

-Good for spells of healing and growth 

Hawthorn Moon: May 13- June 9

- Time of fertility, masculine energy and fire

-Celtic name: Huath, pronounced Hoh-uh 

- Magic related to masculine power, business decisions, making professional connections. 

Oak Moon: June 10- July 7

-Celtic name: Duir 

- Good for  spells of protection, strength, fertility, money, success and good fortune.

Holly Moon: July 8- August 4

-Immortality of nature

- Celtic name: Tinne, pronounced Chihnn-uh

- Good for spells of protective magic

Hazel Moon: August 5- September1

-Wisdom and protection 

-Celtic name: Coll, “The life force inside you”

-Good for spells of wisdom, knowledge, dowsing, divination, and dream journeys 

Vine Moon: September 2- September 29

-Time of great harvest, happiness and wrath (both passionate emotions)

-Celtic name: Muin 

-Celebrate garden magic, joy and exhilaration, wrath and rage, and the darker aspect of the mother goddess.

Ivy Moon: September 30- October 27

- A reminder to us that life goes on, in the endless cycle of life, death and rebirth.

- Celtic name: Gort, pronounced go-ert

- Time to banish the negative from your life. Do workings to improve yourself,  and placing a barricade between you and the things that are toxic to you.

Reed Moon: October 28- November 23

-Celtic name: Negetal, pronounced nyettle

- Time for divination and scrying 

Elder Moon: November 24- December 23

- Time of endings

-Celtic name: Ruish, pronounced roo-esh

- Good time for workings related to creativity and renewal. Time of begging and endings, births and deaths, rejuvenation. 

Seventeen Scenario - Bad Boy Wonwoo

I’m not sure I got the fluff in there as much as you would like but i super fluffed it at the end! Sorry for the extremely long wait and Merry Christmas!! Hope you enjoy!!

Seventeen Scenario - Bad Boy Wonwoo

They had you cornered. No way out.

You were never fond of the idea of being a damsel in distress but it was in that moment that you realized sometimes there was simply no escaping it. You lived in the 21st century, a place where men often overpowered women easily, and right now you were being surrounded by three.

How did this happen you might ask? For you it boiled down to a single answer, a single name, a single person.

Wonwoo.

“Mr. Jeon, please make it a habit to be on time from now on.” Your teacher spoke disapprovingly to the tall boy as he sauntered to his seat and plopped down with dramatic flair. It was earlier that day when Wonwoo had strolled into class over an hour late without a pass or a bow to the teacher. Nothing more than his best smirk and taunting laughter.

“Will do Mr. Lee. And might I ask you to please make it a habit from now on to stop teaching about things I could care less about.” Wonwoo slung back, scrolling through his texts and not bothering to look up.

Suddenly, Mr. Lee’s textbook had slammed down on his desk and he was scribbling furiously. “That was the last straw, Mr. Jeon. I was willing to let this slide until you pulled that.” Storming up to his desk, as if to make a huge spectacle, Lee’s palm slammed down on the desk, a yellow slip beneath it. “Detention. Every day after school for the next two weeks. If you so happen to miss a single appointment you’ll be expelled from this school. The headmaster has had it out to remove you from day one, and I want you to know that I’ve been the one thing standing in his way. Don’t test me Wonwoo.”

The room had fallen silent. It was true that Mr. Lee had always had a soft spot for Wonwoo, but even he seemed to be running out of patience. You held back a chuckle, failing a little bit. Your perfect universe was one where Wonwoo didn’t exist.

Wonwoo readjusted his snapback, trying to maintain his cool, finally having absolutely nothing to say to the teacher. It remained that way for the rest of the period.

When the bell finally rang, you gathered up your stuff and began to head to lunch when Mr. Lee’s voice stopped you. “Y/N. Please stay behind.”

Immediately your feet stuck to their spot. You did your best to blend in, mostly to avoid confrontations like this. What on earth had you done to deserve this unwanted attention? “Mr. Jeon, you as well.”

You heard Wonwoo audibly sigh from behind you, shuffling closer and making your breath freeze in your throat. Why? Why, why, why, why? What could Mr. Lee possibly have to say?

“Y/N, you’ve really been struggling recently in Calculus and I know you’ve been trying your hardest. You’re one of my best students so I want to help you in any way you can.” Then his gaze shifted to Wonwoo. “Wonwoo is easily the best Calculus student in the class. As part of your punishment, you’ll be tutoring Y/N for the next two weeks during your detention periods. This way if you fail to show up, Y/N can let me know and I can order your ejection from school.”

Wonwoo groaned, “You must really have it out for me, Mr. Lee.”

Something tinged inside of you a little bit. What was so horrible about having to tutor you? Were you really that much of a punishment to be around?

“Mr. Lee, I’d really rather not. My mom is looking into getting me an outside tutor and I’d really rather not be considered a punishment for someone who can’t be bothered to think about anyone other than himself so.” You said in a slightly hollow voice, readjusting your backpack and heading for the door.

“Ah, Y/N, that’s not how I meant it. This guy will see it as a punishment no matter who it is he’s supposed to be helping. I really do want to help you get back on track.” Mr. Lee had always been one of those teachers that really cared what happened to his students and wanted the best for them. You appreciated the thought but the smirk on the face of the guy next to him wasn’t encouraging.

“Who put you on such a high pedestal to be able to deny help that you oh so desperately need?” He had on this poker face that made you want to slap him to see if maybe it was able to be forcefully removed.

“Who put you on such a high horse to be able to talk to your teacher and peers the way you do? I was just wondering…” You trailed off, arching an eyebrow at him. You tried to bite your tongue to stop yourself but couldn’t for some reason. You had never talked to anyone at school so freely before.

“She has a point.” Mr. Lee cut in. “Anyway, it’s not up for discussion. You start today after school in here.” And then your teacher got up and left in search of his own lunch. Wonwoo shot you an amused look and brushed past you, making you scoff and push him slightly so you could get out of the room before him.

There was nothing you wanted more than to ignore this whole ordeal and ditch this tutoring session. But as much as you hated to admit it, you did need the help and Mr. Lee would have your neck if you skipped out.

So after school, you stayed behind and waited impatiently, legs fidgeting in your seat. Wonwoo had gotten up to go to the bathroom five minutes prior to the end of class and hadn’t returned. You knew he would, all of his stuff was still there, but as the minutes continued to tick by and the classroom became more and more deserted, you became less and less convinced.

Angrily, you shoved away from your desk and gathered up your stuff when half an hour had gone by. He had done this on purpose and you had a feeling it wasn’t only to shirk his responsibilities but also to get under your skin. You didn’t need this, your mom was already looking into outside tutors anyway.

You had to pass by the basketball courts when you left the school campus, and it was there that you thought you could actually see the color red.

There he was, taking turns between shooting hoops and defacing school property with a bunch of his delinquent buddies while fawning girls leaned seductively against the wall closest to the courts. After leaning over to catch his breath, one of the girls ran up to him, a cold bottle of water in her hand as she shamelessly flirted away. Your feet were carrying you forward before you could stop yourself.

“I hope this is worth working at a fast food restaurant for the rest of your life because that’s gonna be what happens to you when I tell Mr. Lee you never showed today.” You didn’t even bother to wait for his response as you started away, the sound of the girl’s mocking laughter filling your eardrums.

And that’s how you ended up walking home alone in the growing twilight. Sure you could’ve been a little bit more alert, or walked on a major road rather than the back way you usually took in the bright daylight.

As you passed by one of the dark alleyways you almost jumped right out of your skin when a sickeningly cold voice addressed you..

“Where are you off to in such a hurry, toots?”

You stopped in your tracks, turning around to see the three guys lurking in the darkness. You instantly recognized the Nion High emblem on their uniforms. Nion High was a reform school where parents sent their troubled kids, the place Wonwoo would most likely end up when we was kicked out of school, but compared to these guys, Wonwoo was a saint. They had chains hanging off every inch of them and dark looks across their features.

“H-Home,” You stuttered out, turning on your heel to run, but you didn’t get very far. The leader had you pinned against the alley wall before you could even blink and his hands were reaching for the buttons on your blouse. You squirmed under his grip and tried to push him away, but the two others held you down. Panic seared up in your throat and you tried to call out for help before his hand was covering your mouth.

“Shh baby it’s fine.” He breathed quietly, his friends chuckling beside him.

Wonwoo. This was his fault. You wouldn’t have left school late alone if it weren’t for him. Hot tears threatened to fall from your eyes but then the guy was flying across the alley, his body making an interesting sound as it hit the brick wall. You only saw the alarmed faces of his two accomplices before someone had thrown one into the other and knocked them both out.

Your breath was ragged and uneven as you forced your eyes to focus to see who your savior was and when they finally did it you couldn’t believe who you saw. Wonwoo was also breathing heavily, staring down at the three guys with pure hatred and disgust before he finally looked back up at you, his eyes filled with worry. “Are you okay, Y/N?”

At his words, despite your best intentions to no longer be the damsel in distress, your knees gave out and you began to fall only to have him catch you and hold you up in his warm embrace. Before you could stop yourself, you snuggled in closer, grasping desperately at his shirt and trying to hold back your sobs.

“Shh, Y/N, it’s okay.” He whispered. “I’m right here, I won’t leave you.”

There were a few beats of silence as he waited for your cries to calm down and then he spoke again. “I’m sorry I didn’t show up, I just couldn’t stand to look at you looking at me with such disgust. Of all the ways I imagined the first time you acknowledging me, that was by far the worst outcome.”

Your heart fluttered a little bit at his words, what exactly did he mean? But instead of questioning further, you just shook your head. “Just come tomorrow, okay?”

“Trust me, I won’t ever leave you alone again.” He breathed a sigh of relief.

You were beginning to think Bad Boy Wonwoo wasn’t so bad after all.

Originally posted by mysweetieboi

Let us know what you thought by shooting us an ask, i love hearing your guys’ thoughts it motivates me greatly!!

xoxo

-Liiiiiisa (WHO IS REUNITED WITH KELSEY IN THREE DAYS!)