niezbadane

Ciało składa się z pokarmu, podobnie jak umysł składa się z myśli. Staraj się je widzieć takimi, jakie są. Niedefiniowanie osób i rzeczy, kiedy jest naturalne i spontaniczne, przynosi wyzwolenie. Nie potrzebujesz wiedzieć, kim jesteś. Wystarczy ci wiedza, że po prostu jesteś. Nigdy nie dowiesz się, kim jesteś, ponieważ każde odkrycie ujawnia nowy, nieznany wymiar. Wszystko, co niezbadane, jest niezmierzone. Wyznacz sobie zadania z pozoru niemożliwe do zrealizowania. Oto właściwa droga, którą powinieneś podążać. Nie jesteś swoim narodem, swoją rasą, swoją religią. Jesteś swoim własnym “ja”, ze swoimi nadziejami i pewnością, że masz wewnętrzną wolność. Poznaj swoje prawdziwe “ja”, pozostań mu wierny, a będziesz się zawsze czuł bezpiecznie.
—  Le Grand Maharadjah, Less Is More