nhk ships it

Who needs a calendar when you have Arashi?

Monday: News Zero (Sho)

Tuesday: Good! Sports (Masaki)

Wednesday: Sekai Ichi Muzukashii Koi (Satoshi)

Thursday: VS Arashi (all); Sakurai Ariyoshi THE Yakai (Sho)

Friday: FREE to have a life until… 

Saturday: Tensai Shimura Dobutsuen (Masaki); Arashi ni Shiyagare (all)

Sunday: Nino-san (Kazunari); Aiba Manabu (Masaki); 99.9 Keiji Senmon Bengoshi (Jun)

└ I can’t be the only one to see their insidious plan to let slip through no Arashians? (^_^)