nekoben

[11:16:19 PM] Coleena: u all are super weird geez

[11:16:29 PM] Coleena: i feel normal

[11:16:30 PM] Coleena: laughs

[11:19:12 PM] renna: this is our futsuu

[11:19:17 PM] renna: normal that is a first

[11:19:20 PM] renna: omedetou

[11:19:37 PM] Coleena: oi

[11:19:41 PM] Coleena: sore tte nan no imi nanda

[11:21:47 PM] renna: nyandemo nyai desu

[11:21:56 PM] Coleena: gyaaaa

[11:22:02 PM] Coleena: gyaaaaaaaaaaanonononono

[11:22:09 PM] Coleena: kawaisugi

[11:22:17 PM] renna:  /activate renna’s secret weapon: nekoben

[11:22:20 PM] Coleena: mou genkai da

[11:22:22 PM] Coleena: rolls on floor

[11:24:15 PM] renna: nyanka watashi no shouri mitai danya, watashi ga kyatta yatta