natuurgebieden

Buitengewone opsporingsambtenaren gaan de natuurgebieden in West-Friesland in de gaten houden

Buitengewone opsporingsambtenaren gaan de natuurgebieden in West-Friesland in de gaten houden

External image

West-Friesland – Buitengewone opsporingsambtenaren (boa’s) in particuliere natuurgebieden zijn zowel toezichthouder van hun eigen terrein, als ‘oren en ogen’ van de politie en het Openbaar Ministerie (OM) in het buitengebied. Deze groene boa’s worden in hun dagelijks werk veelvuldig geconfronteerd met overtredingen op het terrein van milieuwetgeving (bijvoorbeeld dumping van (drugs)afval) en…

View On WordPress

Made with WordPress
castricum105.nl
Honden aan de lijn

REGIO – Heerlijk met de hond wandelen in de natuur is ontspannend. Vanwege de kwetsbaarheid van de natuur zijn hier regels voor. In natuurgebieden moeten honden meestal aan de lijn. De komende weken infomeren natuur- en recreatieorganisaties in heel Noord-Holland hondenbezitters over de regels. Begin mei vinden meer controles plaats.

Noord-Hollandse natuur- en recreatieorganisaties bundelen hun krachten om hondenbezitters te informeren over de regels bij wandelen met de hond in natuurgebieden. Met een provinciebrede aanpak bevorderen zij de naleving van de regels en maken zij hondenbezitters bewuster van de ongewenste invloed van loslopende honden op de natuur, zoals de verstoring van dieren.

De komende weken controleren handhavers vaker. Op borden bij natuurgebieden en op websites van terreinbeheerders staat duidelijk aangegeven wat de regels precies zijn. Hondenbezitters die zich daar niet aan houden riskeren een bekeuring. Meer informatie: http://cas105.nl/1LhyXuW