natuurgebieden

Buitengewone opsporingsambtenaren gaan de natuurgebieden in West-Friesland in de gaten houden

Buitengewone opsporingsambtenaren gaan de natuurgebieden in West-Friesland in de gaten houden

External image

West-Friesland – Buitengewone opsporingsambtenaren (boa’s) in particuliere natuurgebieden zijn zowel toezichthouder van hun eigen terrein, als ‘oren en ogen’ van de politie en het Openbaar Ministerie (OM) in het buitengebied. Deze groene boa’s worden in hun dagelijks werk veelvuldig geconfronteerd met overtredingen op het terrein van milieuwetgeving (bijvoorbeeld dumping van (drugs)afval) en…

View On WordPress

Made with WordPress
Code rood in Zeeuwse natuurgebieden

MIDDELBURG - Veiligheidsregio Zeeland heeft maandagmiddag code rood afgegeven in de Zeeuwse natuurgebieden. Dit vanwege de droogte. Het gevaar dat een natuurbrand ontstaat is ‘zeer groot’, stelt de Veiligheidsregio. http://dlvr.it/LGQqSd