nationality:polish

Drgające wiosny tętno...

Drgające wiosny tętno
pragnienie we mnie budzi,
usłyszeć pieśń namiętną
nie słów, lecz żywych ludzi.

W tej pieśni, którą skrycie
w marzeniach wiosny roję,
splatałoby wciąż życie
w rym nowy ludzi dwoje.

W harmonii dusz magicznie
rozkoszy rytm przesłodki
kołysałby muzycznie
i serca wiązał w zwrotki.

Z przestrzeni by odległej
na jedno ócz zaklęcie
ku sobie serca biegły
w miłości wniebowzięcie.

Całunków tam dwuwiersze
wionęłyby w zawody
w dal, w kręgi coraz szersze
rozkoszy i swobody.

I byłaby radosna
ta pieśń nad błękitami,
bo grałaby ją wiosna
sercami i kwiatami.

I drżałaby w błękicie,
jak rannych zórz czerwoność,
a grałoby ją życie
i wiosna w nieskończoność.

Edward Leszczyński

flickr

Tamara de Lempicka - Woman in a Yellow Dress by Irina

Tamara Łempicka, commonly known as Tamara de Lempicka (16 May 1898 – 18 March 1980), was a Polish Art Deco painter

instagram

ken1_koba11 pyritized ammonite fossil and pyritized dinosaur bone fossil reached here today!


That dinosaur bone looks like a triforce…

Colloquial Polish - tenses

Originally posted by areyouprofessor

I would like to introduce you to some colloquial forms of Polish tenses. They are considered to be archaic or rural, used mostly by elder people. In fact, you can still hear them in big cities, among young people. 

We call it “ruchomość końcówek czasownikowych” - it means you can move verb endings and “glue” them to another part of speech. It is a unique thing for Polish language (which I use quite often).

Those forms are used mostly in past tense, but sometimes it is possible to add it to present one. Singular forms (żem, jam; żeś, tyś) are rarely used, especially jam and tyś. We prefer to use plural forms.

 • * żem, jam - ja (I)
 • * żeś, tyś - ty (You - singular)
 • żeśmy, myśmy - my (We)
 • żeście, wyście - wy (You - plural)

How to create them?:

 • że + verb endings (-m, -ś, -śmy, -ście)
 • personal pronouns (ja, ty, my, wy) + verb endings (-m, -ś, -śmy, -ście)

As you can see, there is no 3rd person (neither singular nor plural).

How to create a sentence?:

 • że + verb endings (-m, -ś, -śmy, -ście) + 3rd person verb (singular or plural)
 • personal pronouns (ja, ty, my, wy) + verb endings (-m, -ś, -śmy, -ście) + 3rd person verb (singular or plural)

Żem, żeś, żeśmy żeście:

 • Słyszał żem o tym! – Słyszałem o tym!
  (I’ve heard about it!)
 • Ty żeś skłamał! – Ty skłamałeś!
  (You’ve lied!)
 • Najpierw żeśmy poszli do szkoły, a potem do kina. – Najpierw poszliśmy do szkoły, a potem do kina.
  (First, we had gone to school, and then we went to the cinema.)
 • Słyszałem, żeście nie kupili tej lodówki. – Słyszałem, że nie kupiliście tej lodówki.
  (I’ve heard that you didn’t buy this fridge.)

Jam, tyś, myśmy, wyście:

 • Tyś w niej zrodzon - rzekł stary - przeto ci wybaczę;
  Jam był wolny, dziś w klatce - i dlatego płaczę.

  (You were born in it - an old one said - that’s why I’ll forgive you;
  I was free, today I’m in a cage - that’s why I’m crying.)
  <Ignacy Krasicki - Ptaszki w klatce>
 • Myśmy o tym nie wiedzieli. – My o tym nie wiedzieliśmy.
  (We didn’t know about it.)
 • Tyś jest głupi! – Ty jesteś głupi!
  (You are stupid!)
 • Jam jest Andrzej Kmicic.
  (I am Andrzej Kmicic.)
  <Henryk Sienkiewicz - Potop>

Question words:

 • Gdzieście byli? – Gdzie byliście?
  (Where have you been?)
 • Kiedyście wrócili? – Kiedy wróciliście?
  (When did you come back?)
 • Cośmy zrobili? – Co zrobiliśmy?
  (What have we done?)
 • Co żeśmy zrobili? – Co zrobiliśmy?
  (What have we done?)
 • Gdzie wyście są? – Gdzie jesteście?
  (Where are you?)
 • Gdzieście są? - Gdzie jesteście?
  (Where are you?)

You CAN’T use personal pronouns + żem, żeś, żeśmy żeście:

 • Ja żem był w domu. – Ja byłem w domu.
  (I was at home.)
 • Ty żeś powinien to zrobić. – Ty powinieneś to zrobić.
  (You should have done this.)
 • My żeśmy tego nie zrobili. – My tego nie zrobiliśmy.
  (We didn’t do this.)
 • Wy żeście to widzieli. – Wy to widzieliście.
  (You saw it.)

You double indicate a person in a sentence (ja and żem). Unfortunatelly, this form is also used.

Ptaszki w klatce

«Czegoż płaczesz? — staremu mówił czyżyk młody —
Masz teraz lepsze w klatce niż w polu wygody».
«Tyś w niej zrodzon — rzekł stary — przeto ci wybaczę;
Jam był wolny, dziś w klatce — i dlatego płaczę».

Ignacy Krasicki
Zbiór “Bajki i przypowieści”, 1779

10

I want to share it with you because I want you all to be aware how democracy is ruined in Poland. I’m really nervous and sad today. Only one move of pen of president of Poland and new law will come true. Every judge of court will be choosen by Justice Minister. Every accusation, decision will be made by one party. We, citizens of Poland are in serious danger. Soon there will be no chance for us to protect ourselves. We will be in hands of one dictatorial party. Thank God, I still can write something about this nightmare but it may change soon. So soon we will live under regime or we will pay with blood. They wanted us, Poles to fight between each other and they suceed. We’re never been so divided like we’re now. Thousands of people with candles gathered in front of the Supreme Court of Poland in Warsaw and other courts in cities of Poland. We’re still fighting but this country is falling apart. They say there might be no elections in two years or it will be counterfeit. I don’t want to live here anymore.
#supportpoland #prayforpoland #democracy #ŁańcuchŚwiatła

Summer Vocab in Polish

Originally posted by boy-so-pale

This is a translation of @malteseboy Summer Vocab in Maltese list. ^^

lato - summer

 • czerwiec - June
 • lipiec - July
 • sierpień - August

In Polish all months are masculine.


 • f pogoda - weather
 • f temperatura, pl. temperatury - temperature
 • n słońce - sun
 • n światło słoneczne - sunlight
 • m upał, pl. upały - heat
 • f woda - water
 • n jezioro, pl. jeziora - lake
 • n morze, pl. morza - sea
 • m ocean, pl. oceany - ocean
 • f fala, pl. fale - wave
 • m piasek - sand
 • f plaża, pl. plaże - beach
 • m zamek z piasku, pl. zamki z piasku - sandcastle
 • m strój kąpielowy, pl. stroje kąpielowe - swimsuit*
 • f czapka (z daszkiem), pl. czapki (z daszkiem) - cap**
 • okulary przeciwsłoneczne - sunglasses***
 • m arbuz, pl. arbuzy - watermelon
 • m lód, pl. lody - ice-cream
 • wakacje - summer holidays***

*Sometimes we say just “strój” if the context is clear enough, there’s also word “kąpielówki”, and it’s usually used just form men’s swimsuits.

**”Czapka” is just a hat in general so you should use “czapka z daszkiem” to be specific. Literal translation: a hat with a little roof.

***These words only have plural forms and they are both non-masculine-personal (niemęskoosobowe).


adjective form/adverb form

 • gorący/gorąco - hot
 • letni/letnio - summery*
 • ciepły/ciepło - warm
 • słoneczny/słonecznie - sunny
 • suchy/sucho - dry

*”Letni” can also mean mildly warm and we don’t really say “letnio” although it is a correct form.


 • pływać (impf.) - to swim
 • nurkować (impf.) - to dive
 • łowić ryby (impf.) - to fish
 • odpoczywać (impf.) - to rest
 • opalać się (impf.) - to sunbathe
 • opalić się (pf.) - to get tanned
Polish idioms: Body

mieć głowę na karku [lit. to have a head on your neck] - to be responsible, resourceful

od stóp do głów [lit. from toes to head] - covering your body completely

rzucić okiem [lit. to throw an eye] - to have a quick look on sth

mieć nosa [lit. to have a nose] - to predict sth well

mieć dwie lewe ręce [lit. to have two left hands] - to be clumsy, to fail at sth

mieć coś z głowy [lit. to have sth off your head] - to deal with sth you didn’t necessarily wanted to do

pięta Achillesa [lit. Achilles’s heel] - sb’s weakness, weak point

mieć kogoś na oku [lit. to have sb on your eye] - to observe sb carefully

wpaść w oko [lit. to fall into an eye] - to have a crush on sb

trzymać rękę na pulsie [lit. to keep your hand on pulse] - to keep up, be updated

wstać lewą nogą [lit. to get up with your left leg] - to wake up in a bad mood

mieć łeb jak sklep [lit. to have a head like a shop] - be very smart, have a big knowledge

nie mieć głowy do czegoś [lit. not to have a head to sth] - not being able to focus on sth

być oczkiem w głowie [lit. to be a little eye in sb’s head] - to be the most important person for sb (usually said in the context of children being most important for their parents)

niebo w gębie [lit. heaven in mouth] - delicious food

złota rączka [lit. a golden litttle hand] - sb who is handy and can fix everything in house

mieć olej w głowie [lit. to have oil in your head] - to be responsible, smart

mieć muchy w nosie [lit. to have flies in your nose] - to be in a bad mood

kręcić nosem [lit. to twist your nose] - to be fussy

dać nogę [lit. to give a leg] - to escape, to run away

zawracać głowę/dupę [lit. to turn around sb’s head/ass] - to bother sb (notice that “zawracać dupę” is colloquial!)

stracić głowę [lit. to lose your head] - to panic

mieć motyle w brzuchu [lit. to have butterflies in your stomach] - that sensation in your belly when you’re in love

mieć głowę w chmurach [lit. to have your head in clouds] - to daydream, to be dreamy

nabrać wody w usta [lit. to fill your mouth with water] - not to tell anything, be quiet (especially when sb keeps asking you about sth)

chylić czoła [lit. to bow your forehead] - usually said when you want to show your respect for sb’s work

brać nogi za pas [lit. to take legs behind belt] - to escape, to run away

stanąć na (własnych) nogach [lit. to stand on (your own) legs] - to become independent financially


Feel free to add your own Polish body idioms if you know some! :)