national thai elephant day

5

13 มีนาคม ของทุกปีเป็น “วันช้างไทย”

ช้างเป็นสัตว์คู่บ้านคู่เมืองมาแต่โบราณ

เพราะฉะนั้น “ช้างจึงเป็นมากกว่าช้าง”

 

The National Thai Elephant Day takes place every year on the 13th March 

 

รักช้างให้มากนะจ๊ะทุกคน 

สุขสันต์วันช้างไทย~~